Luckyperms

Tomek26

Veterán
Zpráv
57
Bodů
187
Servery
89.203.250.162
Zdravim, chtěl bych se zeptat, jak napojit plugin luckyperms na mysql databazi, moc se mi to nedaři... :/ Děkuji
Kód:
[10:05:36] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Loading LuckPerms v5.0.72
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Loading WorldEdit v6.1.9;caf0ad9
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [NametagEdit] Loading NametagEdit v4.4.6
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [Essentials] Loading Essentials v2.17.2.0
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Loading EssentialsSpawn v2.17.2.0
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [EssentialsChat] Loading EssentialsChat v2.17.2.0
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Loading ProtocolLib v4.5.0
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading WorldGuard v6.2.2-SNAPSHOT;8eeab68
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [PluginHiderPlus] Loading PluginHiderPlus v4.1.1
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Enabling LuckPerms v5.0.72
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [0;36;1m    [0;36;22m __  [m
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [0;36;1m |  [0;36;22m|__)  [0;32;22mLuckPerms [0;36;1mv5.0.72[m
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [0;36;1m |___ [0;36;22m|   [0;30;1mRunning on Bukkit - CraftBukkit[m
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [m
[10:05:37] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Loading configuration...
[10:05:39] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Loading storage provider... [MYSQL]
[10:05:39] [Server thread/INFO]: luckperms-hikari - Starting...
[10:05:39] [Server thread/INFO]: luckperms-hikari - Start completed.
[10:05:44] [Server thread/ERROR]: [LuckPerms] Failed to init storage implementation
[10:05:44] [Server thread/WARN]: java.sql.SQLTransientConnectionException: luckperms-hikari - Connection is not available, request timed out after 5001ms.
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.createTimeoutException(HikariPool.java:697)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.getConnection(HikariPool.java:196)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.getConnection(HikariPool.java:161)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.HikariDataSource.getConnection(HikariDataSource.java:100)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.storage.implementation.sql.connection.hikari.HikariConnectionFactory.getConnection(HikariConnectionFactory.java:131)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.storage.implementation.sql.SqlStorage.init(SqlStorage.java:154)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.storage.Storage.init(Storage.java:114)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.storage.StorageFactory.getInstance(StorageFactory.java:88)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.plugin.AbstractLuckPermsPlugin.enable(AbstractLuckPermsPlugin.java:147)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.bukkit.LPBukkitBootstrap.onEnable(LPBukkitBootstrap.java:155)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:206)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
[10:05:44] [Server thread/WARN]: Caused by: me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.PoolBase$ConnectionSetupException: me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.createPoolEntry(HikariPool.java:501)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.access$100(HikariPool.java:71)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool$PoolEntryCreator.call(HikariPool.java:727)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool$PoolEntryCreator.call(HikariPool.java:713)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   ... 1 more
[10:05:44] [Server thread/WARN]: Caused by: me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:990)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:335)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2187)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2220)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2015)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:768)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:385)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:323)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource.getConnection(MysqlDataSource.java:428)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource.getConnection(MysqlDataSource.java:136)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.PoolBase.newConnection(PoolBase.java:353)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.PoolBase.newPoolEntry(PoolBase.java:201)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.createPoolEntry(HikariPool.java:473)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   ... 7 more
[10:05:44] [Server thread/WARN]: Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:399)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:242)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:224)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:403)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:609)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:211)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:299)
[10:05:44] [Server thread/WARN]:   ... 24 more
[10:05:44] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Loading messaging service... [SQL]
[10:05:49] [Server thread/WARN]: java.lang.RuntimeException: java.sql.SQLTransientConnectionException: luckperms-hikari - Connection is not available, request timed out after 5000ms.
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.messaging.sql.SqlMessenger.init(SqlMessenger.java:57)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.messaging.MessagingFactory$SqlMessengerProvider.obtain(MessagingFactory.java:144)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.messaging.LuckPermsMessagingService.<init>(LuckPermsMessagingService.java:73)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.messaging.MessagingFactory.getServiceFor(MessagingFactory.java:105)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.bukkit.messaging.BukkitMessagingFactory.getServiceFor(BukkitMessagingFactory.java:64)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.messaging.MessagingFactory.getInstance(MessagingFactory.java:83)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.plugin.AbstractLuckPermsPlugin.enable(AbstractLuckPermsPlugin.java:148)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.bukkit.LPBukkitBootstrap.onEnable(LPBukkitBootstrap.java:155)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:206)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
[10:05:49] [Server thread/WARN]: Caused by: java.sql.SQLTransientConnectionException: luckperms-hikari - Connection is not available, request timed out after 5000ms.
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.createTimeoutException(HikariPool.java:697)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.getConnection(HikariPool.java:196)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.getConnection(HikariPool.java:161)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.HikariDataSource.getConnection(HikariDataSource.java:100)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.storage.implementation.sql.connection.hikari.HikariConnectionFactory.getConnection(HikariConnectionFactory.java:131)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.messaging.sql.SqlMessenger.getConnection(SqlMessenger.java:85)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.messaging.sql.AbstractSqlMessenger.init(AbstractSqlMessenger.java:56)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.messaging.sql.SqlMessenger.init(SqlMessenger.java:55)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   ... 15 more
[10:05:49] [Server thread/WARN]: Caused by: me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.PoolBase$ConnectionSetupException: me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.createPoolEntry(HikariPool.java:501)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.access$100(HikariPool.java:71)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool$PoolEntryCreator.call(HikariPool.java:727)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool$PoolEntryCreator.call(HikariPool.java:713)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   ... 1 more
[10:05:49] [Server thread/WARN]: Caused by: me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:990)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:335)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2187)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2220)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2015)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:768)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:385)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:323)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource.getConnection(MysqlDataSource.java:428)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource.getConnection(MysqlDataSource.java:136)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.PoolBase.newConnection(PoolBase.java:353)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.PoolBase.newPoolEntry(PoolBase.java:201)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.createPoolEntry(HikariPool.java:473)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   ... 7 more
[10:05:49] [Server thread/WARN]: Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:399)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:242)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:224)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:403)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:609)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:211)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:299)
[10:05:49] [Server thread/WARN]:   ... 24 more
[10:05:49] [Server thread/WARN]: [LuckPerms] Messaging service 'sql' not recognised.
[10:05:49] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Loading internal permission managers...
[10:05:49] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Performing initial data load...
[10:05:54] [Server thread/WARN]: java.util.concurrent.CompletionException: java.sql.SQLTransientConnectionException: luckperms-hikari - Connection is not available, request timed out after 5000ms.
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.storage.Storage.lambda$makeFuture$1(Storage.java:103)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncRun.run(CompletableFuture.java:1736)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.CompletableFuture$AsyncRun.exec(CompletableFuture.java:1728)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.ForkJoinTask.doExec(ForkJoinTask.java:290)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.ForkJoinPool$WorkQueue.topLevelExec(ForkJoinPool.java:1020)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.ForkJoinPool.scan(ForkJoinPool.java:1656)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.ForkJoinPool.runWorker(ForkJoinPool.java:1594)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.ForkJoinWorkerThread.run(ForkJoinWorkerThread.java:177)
[10:05:54] [Server thread/WARN]: Caused by: java.sql.SQLTransientConnectionException: luckperms-hikari - Connection is not available, request timed out after 5000ms.
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.createTimeoutException(HikariPool.java:697)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.getConnection(HikariPool.java:196)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.getConnection(HikariPool.java:161)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.HikariDataSource.getConnection(HikariDataSource.java:100)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.storage.implementation.sql.connection.hikari.HikariConnectionFactory.getConnection(HikariConnectionFactory.java:131)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.storage.implementation.sql.SqlStorage.loadAllGroups(SqlStorage.java:432)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.storage.Storage.lambda$loadAllGroups$10(Storage.java:194)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.common.storage.Storage.lambda$makeFuture$1(Storage.java:98)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   ... 7 more
[10:05:54] [Server thread/WARN]: Caused by: me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.PoolBase$ConnectionSetupException: me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.createPoolEntry(HikariPool.java:501)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.access$100(HikariPool.java:71)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool$PoolEntryCreator.call(HikariPool.java:727)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool$PoolEntryCreator.call(HikariPool.java:713)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
[10:05:54] [Server thread/WARN]: Caused by: me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:990)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:335)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2187)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2220)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2015)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:768)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:490)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:425)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:385)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:323)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource.getConnection(MysqlDataSource.java:428)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource.getConnection(MysqlDataSource.java:136)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.PoolBase.newConnection(PoolBase.java:353)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.PoolBase.newPoolEntry(PoolBase.java:201)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.hikari.pool.HikariPool.createPoolEntry(HikariPool.java:473)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   ... 7 more
[10:05:54] [Server thread/WARN]: Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:399)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:242)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:224)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:403)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:609)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:211)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   at me.lucko.luckperms.lib.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:299)
[10:05:54] [Server thread/WARN]:   ... 24 more
[10:05:54] [Server thread/INFO]: [LuckPerms] Successfully enabled. (took 17322ms)
 
Poslední změna od moderátora:

Lupe

Administrator
Administrator
Teamspeak3 sekce
Zpráv
2 399
Bodů
1 390
Místo
SpigotMC
Servery
mc.fightfield.eu
ts3.fightfield.eu
Dobrý den, pošlete sem config luckperms.
 

Pigmen36

Elita
Zpráv
136
Bodů
254
Místo
Napajedla
Servery
Nemám
Dobrý den,
Pro příště prosím jakékoliv logy posílejte například přes stránku pastebin.com a poté nám sem dejte link. Rozhodně to neposílejte jako klasickou zprávu myslete na ty co to budou číst!

S přáním hezkého dne pigmen36
 

Lupe

Administrator
Administrator
Teamspeak3 sekce
Zpráv
2 399
Bodů
1 390
Místo
SpigotMC
Servery
mc.fightfield.eu
ts3.fightfield.eu
Dobrý den, @Tomek26, pro Vaše bezpečí jsem smazala odpověď, protože pastebin obsahoval Vaše heslo. Nahrajte config prosím znovu a zakryjte si helo, uživatele a IP nechte.
 

Tomek26

Veterán
Zpráv
57
Bodů
187
Servery
89.203.250.162

_HeroPwP

Moderátor
Moderator
GS sekce
Zpráv
945
Bodů
1 093
Servery
mc.DarkMC.eu
Dobrý den,

prosím Vás o zaslání důkazu vlastnictví serveru s IP adresou „89.203.251.160”. V configu máte IP adresu, která nespadá pod Hicorii.
 
Top