Vyřešeno MCU PERMISSIONSEX MYSQL

Status
Zamknuto

Dejv1s

Technik / Developer
Zpráv
50
Bodů
107
Místo
Tajemství
Servery
mc.Atherix.eu
Dobrý den, dnes jsem nastavoval permissionsex na mém serveru který mám na MCU, ovšem mně to hází errory...

Kód:
CONFIG:
multiserver:
 use-netevents: true
permissions:
 debug: false
 allowOps: false
 user-add-groups-last: false
 log-players: false
 createUserRecords: false
 backend: sql
 informplayers:
  changes: false
 basedir: plugins/PermissionsEx
 backends:
  file:
   type: file
   file: permissions.yml
  sql:
   type: sql
   uri: mysql://89.203.193.33/Permissionsex
   user: MOJEJMÉNO
   password: MOJEHESLO
updater: true
alwaysUpdate: false

MYSQL:

1612708514953.png

Kód:
LOG:
[15:28:14 INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.23.4
[15:28:14 INFO]: [PermissionsEx] Initializing sql backend
[15:28:14 ERROR]: [PermissionsEx]
========== UNABLE TO LOAD PERMISSIONS BACKEND =========
Your configuration must be fixed before PEX will enable
Details: Unable to connect to SQL database
=======================================================

Nevím kde je problém, ovšem tohle se mi děje u všech permissích... i u LuckPerms...
 

tomikcz987

Stará garda
Zpráv
457
Bodů
509
Místo
<user.locatiom.name>
Servery
<player.server.ip>
tom.goodcraft.cz
Jak vypadá přesně ten error který vypíše plugin ? Tam bude vidět i kde je chyba např špatný heslo , nelze se připojit a další. Můžeš zkusit udělat uživatele s přístupem z localhostu a v configu dát IP localhost
 

Dejv1s

Technik / Developer
Zpráv
50
Bodů
107
Místo
Tajemství
Servery
mc.Atherix.eu
Dobrý večer, posílám log v configu...
Kód:
[23:35:57 INFO]: [MultiWorld] Enabling MultiWorld v5.2.8
[23:35:57 INFO]: -------- World Settings For [Builds] --------
[23:35:57 INFO]: Anti X-Ray: true
[23:35:57 INFO]: Engine Mode: 1
[23:35:57 INFO]: Hidden Blocks: [14, 15, 16, 21, 48, 49, 54, 56, 73, 74, 82, 129, 130]
[23:35:57 INFO]: Replace Blocks: [1, 5]
[23:35:57 INFO]: Mob Spawn Range: 4
[23:35:57 INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[23:35:57 INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[23:35:57 INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[23:35:57 INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[23:35:57 INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[23:35:57 INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[23:35:57 INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[23:35:57 INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[23:35:57 INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[23:35:57 INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[23:35:57 INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[23:35:57 INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 8 Hopper Amount: 1
[23:35:57 INFO]: Random Lighting Updates: false
[23:35:57 INFO]: Structure Info Saving: true
[23:35:57 INFO]: Sending up to 10 chunks per packet
[23:35:57 INFO]: Max Entity Collisions: 8
[23:35:57 INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617
[23:35:57 INFO]: Max TNT Explosions: 100
[23:35:57 INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[23:35:57 INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[23:35:57 INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[23:35:57 INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[23:35:57 INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[23:35:57 INFO]: View Distance: 10
[23:35:57 INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[23:35:57 INFO]: Chunks to Grow per Tick: 650
[23:35:57 INFO]: Clear tick list: false
[23:35:57 INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[23:35:57 INFO]: Preparing start region for level 4 (Seed: 3473877999292161742)
[23:35:57 INFO]: [MultiWorld] v5.2.8 enabled.
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Enabling DeluxePlayerOptions v1.6.7
[23:35:57 INFO]: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
[23:35:57 INFO]: __ ___ __ __ __ ___ __ __
[23:35:57 INFO]: |__) | /\ \ / |__ |__) / \ |__) | | / \ |\ | /__`
[23:35:57 INFO]: | |___ /~~\ | |___ | \ \__/ | | | \__/ | \| .__/
[23:35:57 INFO]:
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Deluxe Version: 1.6.7
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Plugin Create by PedroJM96.
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Loading configuration...
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Load config.yml
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] config.yml loaded.
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Load menu.yml
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] menu.yml loaded.
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Load toggleitems.yml
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] toggleitems.yml loaded.
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Load messages_EN.yml
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] messages_EN.yml loaded.
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Data set to SQLite
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Loaded database
[23:35:57 INFO]: [PlaceholderAPI] Successfully registered expansion: deluxeplayeroptions
[23:35:57 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Hooked PlaceholderAPI
[23:35:57 INFO]: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
[23:35:57 INFO]: [asCMD] Enabling asCMD v2.2
[23:35:57 INFO]: [asCMD] asCMD version 2.2 is enabled!
[23:35:57 INFO]: [AlwaysDay] Enabling AlwaysDay v2.2.8
[23:35:57 INFO]: [AlwaysDay] AlwaysDay v2.2.8 is now enabled.
[23:35:57 INFO]: Please donate at the AlwaysDay page (http://dev.bukkit.org/server-mods/always-day/) if you are enjoying this plugin! Any contributions are greatly appreciated!
[23:35:57 INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Enabling MVdWPlaceholderAPI v3.1.1
[23:35:58 INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Initializing placeholders ...
[23:35:58 WARN]: [AlwaysDay] Could not connect to dev.bukkit.org, please try again later.
[23:35:58 INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Sending metrics ...
[23:35:58 INFO]: [IPWhitelist] Enabling IPWhitelist v1.7
[23:35:58 INFO]: [VoxelSniper] Enabling VoxelSniper v1.0.3-backward
[23:35:58 ERROR]: Error occurred while enabling VoxelSniper v1.0.3-backward (Is it up to date?)
java.lang.BootstrapMethodError: java.lang.IllegalAccessError: no such constructor: com.thevoxelbox.voxelsniper.brush.type.GenerateTreeBrush.<init>()void/newInvokeSpecial
at com.thevoxelbox.voxelsniper.BrushRegistrar.registerGenerateTreeBrush(BrushRegistrar.java:533) ~[?:?]
at com.thevoxelbox.voxelsniper.BrushRegistrar.registerBrushes(BrushRegistrar.java:134) ~[?:?]
at com.thevoxelbox.voxelsniper.VoxelSniperPlugin.loadBrushRegistry(VoxelSniperPlugin.java:63) ~[?:?]
at com.thevoxelbox.voxelsniper.VoxelSniperPlugin.onEnable(VoxelSniperPlugin.java:34) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:340) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:405) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:357) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:317) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:414) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:378) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:333) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:263) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:525) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_171]
Caused by: java.lang.IllegalAccessError: no such constructor: com.thevoxelbox.voxelsniper.brush.type.GenerateTreeBrush.<init>()void/newInvokeSpecial
at java.lang.invoke.MethodHandleNatives.linkMethodHandleConstant(MethodHandleNatives.java:483) ~[?:1.8.0_171]
... 15 more
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: org/bukkit/Keyed
at java.lang.invoke.MethodHandleNatives.resolve(Native Method) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MemberName$Factory.resolve(MemberName.java:975) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MemberName$Factory.resolveOrFail(MemberName.java:1000) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandles$Lookup.resolveOrFail(MethodHandles.java:1394) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandles$Lookup.linkMethodHandleConstant(MethodHandles.java:1750) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandleNatives.linkMethodHandleConstant(MethodHandleNatives.java:477) ~[?:1.8.0_171]
... 15 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.bukkit.Keyed
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:91) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:86) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandleNatives.resolve(Native Method) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MemberName$Factory.resolve(MemberName.java:975) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MemberName$Factory.resolveOrFail(MemberName.java:1000) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandles$Lookup.resolveOrFail(MethodHandles.java:1394) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandles$Lookup.linkMethodHandleConstant(MethodHandles.java:1750) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandleNatives.linkMethodHandleConstant(MethodHandleNatives.java:477) ~[?:1.8.0_171]
... 15 more
[23:35:58 INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.23.4
[23:35:58 INFO]: [PermissionsEx] Initializing sql backend
[23:35:58 ERROR]: [PermissionsEx]
========== UNABLE TO LOAD PERMISSIONS BACKEND =========
Your configuration must be fixed before PEX will enable
Details: Unable to connect to SQL database
=======================================================
ru.tehkode.permissions.exceptions.PermissionBackendException: Unable to connect to SQL database
at ru.tehkode.permissions.backends.sql.SQLBackend.<init>(SQLBackend.java:118) ~[PermissionsEx.jar:?]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[?:1.8.0_171]
at ru.tehkode.permissions.backends.PermissionBackend.getBackend(PermissionBackend.java:392) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.backends.PermissionBackend.getBackend(PermissionBackend.java:367) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.createBackend(PermissionManager.java:624) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.setBackend(PermissionManager.java:606) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.initBackend(PermissionManager.java:693) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.<init>(PermissionManager.java:67) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.bukkit.PermissionsEx.onEnable(PermissionsEx.java:175) [PermissionsEx.jar:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:340) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:405) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:357) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:317) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:414) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:378) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:333) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:263) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:525) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_171]
Caused by: java.sql.SQLException: Access denied for user 'MOJEJMÉNO'@'89.203.192.134' (using password: YES)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1073) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3593) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3525) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:931) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.secureAuth411(MysqlIO.java:4031) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1296) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2338) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2371) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2163) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:794) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[?:1.8.0_171]
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:407) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:378) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:305) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.DriverConnectionFactory.createConnection(DriverConnectionFactory.java:38) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.PoolableConnectionFactory.makeObject(PoolableConnectionFactory.java:582) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.validateConnectionFactory(BasicDataSource.java:1556) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createPoolableConnectionFactory(BasicDataSource.java:1545) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createDataSource(BasicDataSource.java:1388) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.getConnection(BasicDataSource.java:1044) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.backends.sql.SQLBackend.getSQL(SQLBackend.java:245) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.backends.sql.SQLBackend.<init>(SQLBackend.java:112) ~[PermissionsEx.jar:?]
... 22 more
[23:35:58 INFO]: [PermissionsEx] Disabling PermissionsEx v1.23.
 

Dejv1s

Technik / Developer
Zpráv
50
Bodů
107
Místo
Tajemství
Servery
mc.Atherix.eu
Dobrý večer, omlouvám se heslo jsem přepsal kvůli kodu nahoře..

Zde posílám log po zadání správného hesla a jména:
Kód:
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Enabling DeluxePlayerOptions v1.6.7
[23:50:30 INFO]: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
[23:50:30 INFO]: __ ___ __ __ __ ___ __ __
[23:50:30 INFO]: |__) | /\ \ / |__ |__) / \ |__) | | / \ |\ | /__`
[23:50:30 INFO]: | |___ /~~\ | |___ | \ \__/ | | | \__/ | \| .__/
[23:50:30 INFO]:
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Deluxe Version: 1.6.7
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Plugin Create by PedroJM96.
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Loading configuration...
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Load config.yml
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] config.yml loaded.
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Load menu.yml
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] menu.yml loaded.
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Load toggleitems.yml
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] toggleitems.yml loaded.
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Load messages_EN.yml
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] messages_EN.yml loaded.
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Data set to SQLite
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Loaded database
[23:50:30 INFO]: [PlaceholderAPI] Successfully registered expansion: deluxeplayeroptions
[23:50:30 INFO]: [DeluxePlayerOptions] Hooked PlaceholderAPI
[23:50:30 INFO]: -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
[23:50:30 INFO]: [asCMD] Enabling asCMD v2.2
[23:50:30 INFO]: [asCMD] asCMD version 2.2 is enabled!
[23:50:30 INFO]: [AlwaysDay] Enabling AlwaysDay v2.2.8
[23:50:30 INFO]: [AlwaysDay] AlwaysDay v2.2.8 is now enabled.
[23:50:30 INFO]: Please donate at the AlwaysDay page (http://dev.bukkit.org/server-mods/always-day/) if you are enjoying this plugin! Any contributions are greatly appreciated!
[23:50:30 INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Enabling MVdWPlaceholderAPI v3.1.1
[23:50:30 INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Initializing placeholders ...
[23:50:30 INFO]: [MVdWPlaceholderAPI] Sending metrics ...
[23:50:30 INFO]: [IPWhitelist] Enabling IPWhitelist v1.7
[23:50:30 INFO]: [VoxelSniper] Enabling VoxelSniper v1.0.3-backward
[23:50:30 ERROR]: Error occurred while enabling VoxelSniper v1.0.3-backward (Is it up to date?)
java.lang.BootstrapMethodError: java.lang.IllegalAccessError: no such constructor: com.thevoxelbox.voxelsniper.brush.type.GenerateTreeBrush.<init>()void/newInvokeSpecial
at com.thevoxelbox.voxelsniper.BrushRegistrar.registerGenerateTreeBrush(BrushRegistrar.java:533) ~[?:?]
at com.thevoxelbox.voxelsniper.BrushRegistrar.registerBrushes(BrushRegistrar.java:134) ~[?:?]
at com.thevoxelbox.voxelsniper.VoxelSniperPlugin.loadBrushRegistry(VoxelSniperPlugin.java:63) ~[?:?]
at com.thevoxelbox.voxelsniper.VoxelSniperPlugin.onEnable(VoxelSniperPlugin.java:34) ~[?:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:340) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:405) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:357) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:317) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:414) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:378) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:333) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:263) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:525) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_171]
Caused by: java.lang.IllegalAccessError: no such constructor: com.thevoxelbox.voxelsniper.brush.type.GenerateTreeBrush.<init>()void/newInvokeSpecial
at java.lang.invoke.MethodHandleNatives.linkMethodHandleConstant(MethodHandleNatives.java:483) ~[?:1.8.0_171]
... 15 more
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: org/bukkit/Keyed
at java.lang.invoke.MethodHandleNatives.resolve(Native Method) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MemberName$Factory.resolve(MemberName.java:975) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MemberName$Factory.resolveOrFail(MemberName.java:1000) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandles$Lookup.resolveOrFail(MethodHandles.java:1394) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandles$Lookup.linkMethodHandleConstant(MethodHandles.java:1750) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandleNatives.linkMethodHandleConstant(MethodHandleNatives.java:477) ~[?:1.8.0_171]
... 15 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.bukkit.Keyed
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:91) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.java.PluginClassLoader.findClass(PluginClassLoader.java:86) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandleNatives.resolve(Native Method) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MemberName$Factory.resolve(MemberName.java:975) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MemberName$Factory.resolveOrFail(MemberName.java:1000) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandles$Lookup.resolveOrFail(MethodHandles.java:1394) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandles$Lookup.linkMethodHandleConstant(MethodHandles.java:1750) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.invoke.MethodHandleNatives.linkMethodHandleConstant(MethodHandleNatives.java:477) ~[?:1.8.0_171]
... 15 more
[23:50:30 INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.23.4
[23:50:30 INFO]: [PermissionsEx] Initializing sql backend
[23:50:30 ERROR]: [PermissionsEx]
========== UNABLE TO LOAD PERMISSIONS BACKEND =========
Your configuration must be fixed before PEX will enable
Details: Unable to connect to SQL database
=======================================================
ru.tehkode.permissions.exceptions.PermissionBackendException: Unable to connect to SQL database
at ru.tehkode.permissions.backends.sql.SQLBackend.<init>(SQLBackend.java:118) ~[PermissionsEx.jar:?]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[?:1.8.0_171]
at ru.tehkode.permissions.backends.PermissionBackend.getBackend(PermissionBackend.java:392) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.backends.PermissionBackend.getBackend(PermissionBackend.java:367) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.createBackend(PermissionManager.java:624) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.setBackend(PermissionManager.java:606) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.initBackend(PermissionManager.java:693) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.<init>(PermissionManager.java:67) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.bukkit.PermissionsEx.onEnable(PermissionsEx.java:175) [PermissionsEx.jar:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:340) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:405) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:357) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:317) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:414) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:378) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:333) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:263) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:525) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_171]
Caused by: java.sql.SQLException: Access denied for user 'AtherixDatabase'@'89.203.192.134' (using password: YES)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1073) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3593) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3525) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:931) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.secureAuth411(MysqlIO.java:4031) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1296) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2338) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2371) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2163) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:794) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[?:1.8.0_171]
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:407) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:378) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:305) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.DriverConnectionFactory.createConnection(DriverConnectionFactory.java:38) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.PoolableConnectionFactory.makeObject(PoolableConnectionFactory.java:582) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.validateConnectionFactory(BasicDataSource.java:1556) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createPoolableConnectionFactory(BasicDataSource.java:1545) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createDataSource(BasicDataSource.java:1388) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.getConnection(BasicDataSource.java:1044) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.backends.sql.SQLBackend.getSQL(SQLBackend.java:245) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.backends.sql.SQLBackend.<init>(SQLBackend.java:112) ~[PermissionsEx.jar:?]
... 22 more
[23:50:30 INFO]: [PermissionsEx] Disabling PermissionsEx v1.23.4
 

Dejv1s

Technik / Developer
Zpráv
50
Bodů
107
Místo
Tajemství
Servery
mc.Atherix.eu
Dobré ráno, jaký přístup myslíte z těch co mám na výběr?

1612774563647.png
 

StraightCore

Elita
Zpráv
192
Bodů
354
Místo
Liberec
Máš tam, to smaž
backends:
file:
type: file
file: permissions.yml

a nech jen

backends:
sql:
type: sql
uri: mysql://89.203.193.33/Permissionsex
user: MOJEJMÉNO
password: MOJEHESLO
 

Dejv1s

Technik / Developer
Zpráv
50
Bodů
107
Místo
Tajemství
Servery
mc.Atherix.eu
Dobré dopoledne, zkusil jsem a napsalo mi to Error, log posílám:
Kód:
[12:27:35 INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.23.4
[12:27:35 INFO]: [PermissionsEx] Initializing sql backend
[12:27:35 WARN]: [AlwaysDay] Could not connect to dev.bukkit.org, please try again later.
[12:27:35 ERROR]: [PermissionsEx]
========== UNABLE TO LOAD PERMISSIONS BACKEND =========
Your configuration must be fixed before PEX will enable
Details: Unable to connect to SQL database
=======================================================
ru.tehkode.permissions.exceptions.PermissionBackendException: Unable to connect to SQL database
at ru.tehkode.permissions.backends.sql.SQLBackend.<init>(SQLBackend.java:118) ~[PermissionsEx.jar:?]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[?:1.8.0_171]
at ru.tehkode.permissions.backends.PermissionBackend.getBackend(PermissionBackend.java:392) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.backends.PermissionBackend.getBackend(PermissionBackend.java:367) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.createBackend(PermissionManager.java:624) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.setBackend(PermissionManager.java:606) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.initBackend(PermissionManager.java:693) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.<init>(PermissionManager.java:67) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.bukkit.PermissionsEx.onEnable(PermissionsEx.java:175) [PermissionsEx.jar:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:340) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:405) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:357) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:317) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:414) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:378) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:333) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:263) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:525) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_171]
Caused by: java.sql.SQLException: Access denied for user 'AtherixDatabase'@'89.203.192.134' (using password: YES)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1073) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3593) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:3525) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:931) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.secureAuth411(MysqlIO.java:4031) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1296) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2338) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2371) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2163) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:794) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[?:1.8.0_171]
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:407) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:378) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:305) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.DriverConnectionFactory.createConnection(DriverConnectionFactory.java:38) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.PoolableConnectionFactory.makeObject(PoolableConnectionFactory.java:582) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.validateConnectionFactory(BasicDataSource.java:1556) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createPoolableConnectionFactory(BasicDataSource.java:1545) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createDataSource(BasicDataSource.java:1388) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.getConnection(BasicDataSource.java:1044) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.backends.sql.SQLBackend.getSQL(SQLBackend.java:245) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.backends.sql.SQLBackend.<init>(SQLBackend.java:112) ~[PermissionsEx.jar:?]
... 22 more
[12:27:35 INFO]: [PermissionsEx] Disabling PermissionsEx v1.23.4
 

StraightCore

Elita
Zpráv
192
Bodů
354
Místo
Liberec
Access denied for user 'AtherixDatabase'@'89.203.192.134' (using password: YES)

uri: mysql://89.203.193.33/Permissionsex

IP SQL serveru je 89.203.192.134 tak že

uri: mysql://89.203.192.134/Permissionsex
 

Dejv1s

Technik / Developer
Zpráv
50
Bodů
107
Místo
Tajemství
Servery
mc.Atherix.eu
Dobré dopoledne, stále mi to hází error..
Kód:
[12:46:26 INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.23.4
[12:46:26 INFO]: [PermissionsEx] Initializing sql backend
[12:46:26 ERROR]: [PermissionsEx]
========== UNABLE TO LOAD PERMISSIONS BACKEND =========
Your configuration must be fixed before PEX will enable
Details: Unable to connect to SQL database
=======================================================
ru.tehkode.permissions.exceptions.PermissionBackendException: Unable to connect to SQL database
at ru.tehkode.permissions.backends.sql.SQLBackend.<init>(SQLBackend.java:118) ~[PermissionsEx.jar:?]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[?:1.8.0_171]
at ru.tehkode.permissions.backends.PermissionBackend.getBackend(PermissionBackend.java:392) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.backends.PermissionBackend.getBackend(PermissionBackend.java:367) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.createBackend(PermissionManager.java:624) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.setBackend(PermissionManager.java:606) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.initBackend(PermissionManager.java:693) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.PermissionManager.<init>(PermissionManager.java:67) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.bukkit.PermissionsEx.onEnable(PermissionsEx.java:175) [PermissionsEx.jar:?]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:321) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:340) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:405) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.loadPlugin(CraftServer.java:357) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_8_R3.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:317) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.s(MinecraftServer.java:414) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.k(MinecraftServer.java:378) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:333) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:263) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at net.minecraft.server.v1_8_R3.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:525) [server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_171]
Caused by: java.sql.SQLException: null, message from server: "Host '89.203.192.134' is not allowed to connect to this MariaDB server"
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:1073) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:987) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:982) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1116) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.coreConnect(ConnectionImpl.java:2338) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:2371) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:2163) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:794) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.JDBC4Connection.<init>(JDBC4Connection.java:47) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62) ~[?:1.8.0_171]
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45) ~[?:1.8.0_171]
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423) ~[?:1.8.0_171]
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:407) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:378) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:305) ~[server.jar:git-Spigot-db6de12-18fbb24]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.DriverConnectionFactory.createConnection(DriverConnectionFactory.java:38) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.PoolableConnectionFactory.makeObject(PoolableConnectionFactory.java:582) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.validateConnectionFactory(BasicDataSource.java:1556) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createPoolableConnectionFactory(BasicDataSource.java:1545) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.createDataSource(BasicDataSource.java:1388) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.libs.org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.getConnection(BasicDataSource.java:1044) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.backends.sql.SQLBackend.getSQL(SQLBackend.java:245) ~[PermissionsEx.jar:?]
at ru.tehkode.permissions.backends.sql.SQLBackend.<init>(SQLBackend.java:112) ~[PermissionsEx.jar:?]
... 22 more
[12:46:26 INFO]: [PermissionsEx] Disabling PermissionsEx v1.23.4
 
W

Whitehouse

Návštěvník
Dobré ráno, jaký přístup myslíte z těch co mám na výběr?

View attachment 1577
Dobrý večer, máte všechny servery na MCU a databázi taktéž na stejném MCU? V tom případě si vytvořte uživatele a v nabídce (viz obrázek) vyberte tento server (localhost). Pokud máte nějaké servery mimo MCU, napište. Dále pak na MC serverech, které máte na MCU, nastavte v pluginech využívajících MySQL jako host localhost (namísto IP adresy).
 

Dejv1s

Technik / Developer
Zpráv
50
Bodů
107
Místo
Tajemství
Servery
mc.Atherix.eu
Dobrý večer, mám vymazat uživatele pod IP adresou nebo ho mám nechat a k němu založit localhost MySQL? @Whitehouse
 
Poslední změna:
W

Whitehouse

Návštěvník
Dobrý večer, jestliže máte všechny servery na stejném MCU, můžete uživatele s IP adresou odstranit.
 
Status
Zamknuto
Top