[Návod] BungeePerms

Zpráv
637
Bodů
629
Dobrý den, dnes si ukážeme jak nastavit a ovládat plugin BungeePerms

Co budeme potřebovat:
1x BungeeCord server
2 nebo více Bukkit nebo Spigot Serverů
BungeePerms plugin ten stáhneme zde
Essentials, Essentials Chat, Essentials spawn tyto soubory jsem dal do jednoho a nahrál jsem je na upload.hicoria.com odkaz zde
MySql databázi
Trpělivost a poměrně dost času

K čemu plugin je?
Tento plugin se hodí na BungeeCord servery, díky tomuto pluginu můžete jednoduše například ze serveru Lobby nahodit hráči třeba VIP na všechny servery spadající pod váš BungeeCord server.

Instalace:
Plugin BungeePerms nahrajeme do složek "plugins" v BungeeCord a Bukkit nebo Spigot serverech. Pluginy které spadají pod Essentials dáme pouze do Bukkit nebo Spigot serverů.
Restartujeme servery.
Do configu z BungeePerms ze serveru BungeeCord nastavíme toto:
Kód:
useUUIDs: false
useregexperms: false
grouppermission: true
backendtype: YAML      #Zde dáme MySql2
uuidplayerdb: YAML      #Zde dáme none
tablePrefix: bungeeperms_
uuidfetcher:
 cooldown: 3000
saveAllUsers: true
deleteUsersOnCleanup: false
notify:
 promote: false
 demote: false
tabcomplete: false
locale: en-GB
terminate:
 prefix:
  reset: true
  space: true
 suffix:
  reset: true
  space: true
cleanup:
 interval: 1800
 threshold: 600
async-commands: true
networktype: Global
networkservers: []
debug:
 path: home/server/BungeeCord/plugins/BungeePerms/debug.log
 showexceptions: true
 showlogs: false
potom server restartujeme, jestli jste udělali vše správně budete mít v configu nově přidanou MySql databázi:
Kód:
bungeeperms:
 general:
  mysqlhost: localhost     #Hostitel
  mysqlport: '3306'        #Port
  mysqldb: bungeeperms   #Databáze
  mysqluser: bungeeperms  #Uživatel
  mysqlpw: password      #Heslo
tu vyplníme a server znovu restartujeme.
To co jsme teď udělali u BungeeCord serveru uděláme teké u našich Bukkit nebo Spigot serverů.
Pak už jen u Bukkit nebo Spigot serverů v configu nastavíme název serveru servername: auth.

bungeeperms.help - help command
bungeeperms.reload - reload command
bungeeperms.users - for listing defined users
bungeeperms.user.info - for showing info of a user
bungeeperms.user.delete - for deleting a user
bungeeperms.user.perms.add - for adding permissions to a user
bungeeperms.user.perms.remove - for removing permissions from a user
bungeeperms.user.perms.has - for checking permissions of a user
bungeeperms.user.perms.list - for listing the permissions of a user
bungeeperms.user.group.add - for adding a group to a user
bungeeperms.user.group.remove - for removing a group from a user
bungeeperms.user.group.set - for setting a group as the main group of a user
bungeeperms.user.groups - for listing a user's groups
bungeeperms.groups - for listing defined groups
bungeeperms.group.info - for showing info of a group
bungeeperms.group.create - for creating a group
bungeeperms.group.delete - for deleting a group
bungeeperms.group.inheritances.add - for adding an inheritance to a group
bungeeperms.group.inheritances.remove - for removing an inheritance of a group
bungeeperms.group.rank - for setting the rank to a group
bungeeperms.group.default - for determining whether the group is a default group
bungeeperms.group.display - for setting a display name to a group
bungeeperms.group.prefix - for setting a prefix to a group
bungeeperms.group.suffix - for setting a suffix to a group
bungeeperms.group.perms.add - for adding permissions to a group
bungeeperms.group.perms.remove - for removeing permissions from a user
bungeeperms.group.perms.has - for checking permissions of a user
bungeeperms.group.perms.list - for listing permissions of a user
bungeeperms.promote - for promoting a user
bungeeperms.demote - for demoting a user
bungeeperms.cleanup - for cleanup
bungeeperms.format - for formatting
bungeeperms.backend - for showing the currently used backend or changing it
bungeeperms.migrate - for migrating backend, uuid use and uuid-player database
bungeeperms.uuid - for uuid command

/bungeeperms - Welcomes you to BungeePerms
/bungeeperms help - Shows the help
/bungeeperms reload - Reloads the permissions
/bungeeperms users - Lists the users (add '-c' for counting)
/bungeeperms user <username/uuid> add <permission> [server] [world] - adds a permission to the given user
/bungeeperms user <username/uuid> remove <permission> [server] [world] - remove a permission from the given user
/bungeeperms user <username/uuid> has <permission> [server] [world] - checks if the given user has the given permission
/bungeeperms user <username/uuid> list - lists the permissions of the given user
/bungeeperms user <username/uuid> groups - lists the groups the given user is in
/bungeeperms user <username/uuid> info - shows group, .. info
/bungeeperms user <username/uuid> delete - deletes a user
/bungeeperms user <username/uuid> addgroup <groupname> - add a group to a user
/bungeeperms user <username/uuid> removegroup <groupname> - remove a group from a user
/bungeeperms user <username/uuid> setgroup <groupname> - sets the main group for a user

/bungeeperms groups - Lists the groups
/bungeeperms group <groupname> add <permission> [server] [world] - adds a permission to the given group
/bungeeperms group <groupname> remove <permission> [server] [world] - remove a permission from the given group
/bungeeperms group <groupname> has <permission> [server] [world] - checks if the given groupname has the given permission
/bungeeperms group <groupname> list - lists the permissions of the given group
/bungeeperms group <groupname> info - shows info to a group
/bungeeperms group <groupname> create - creates a new group
/bungeeperms group <groupname> delete - deletes a group
/bungeeperms group <groupname> addinherit <group> - adds an inheritance to a group
/bungeeperms group <groupname> removeinherit <group> - removes an inheritance from a group
/bungeeperms group <groupname> rank <new rank> - sets the rank for a group
/bungeeperms group <groupname> ladder <new ladder> - sets the ladderfor a group
/bungeeperms group <groupname> default <true|false> - determines whether the group is default
/bungeeperms group <groupname> display <displayname> - set the displayname for the group
/bungeeperms group <groupname> prefix <prefix> - sets the prefix for the group
/bungeeperms group <groupname> suffix <suffix> - sets the suffix for the group

/bungeeperms promote <username/uuid> [ladder] - promotes the given user to the next rank [in the give ladder]
/bungeeperms demote <username/uuid> [ladder] - demotes the given user to the previous rank [in the give ladder]
/bungeeperms format - Reformates the permission.yml or mysql table - BE CAREFUL
/bungeeperms cleanup - Cleans up the permission.yml or mysql table - !BE VERY CAREFUL! - removes a lot of players from the permissions.yml if configured
/bungeeperms migrate backend [yaml|mysql|mysql2] - Shows the used permissions database (file or mysql table) [or migrates to the given database] - BungeePerms needs a mysql account on your server and general table permissions
/bungeeperms migrate useuuid [true|false] - Shows whether uuids are used for player identification [or migrates the database]
/bungeeperms migrate uuidplayerdb [none|yaml|mysql] - Shows the used uuid-player database (none, file or mysql table) [or migrates to the given database]

Tak a to je vše, vím je toho hodně :), doufám že jste to zvládli pokud by jste měli nějaký dotaz napište pod tento Návod. ;)
 
Poslední změna:
Top