Problém s hlasováním - GAListener & NuVotifier

Stegon

Člen
Zpráv
6
Bodů
37
Servery
89.203.193.117:33345
Ahoj, potřeboval bych pomoct s pluginy GAListener & NuVotifier.

NuVotifier je aktivní a vše by mělo fungovat, na straně Czech-Craftu je vše potřebné vyplněno.

Problém nastává v případě samotného hlasování, hlas se sice přičte (i na czech-craftu i u hráče), nicméně hráč neobdrží žádnou odměnu ani odpověď.

Předem děkuji.


unknown.png


Výstřižek.JPG
Kód:
# GAListener v1.3.2
# http://www.minecraft-index.com

# settings section

# onlineonly - Only delivers rewards when the player is online. If they are offline it will wait and deliver when they next join the server!
# luckyvote - Enables the lucky voting section, this allows voters to have a random chance to receive additional rewards when they vote.
# permvote - Enables the permission voting section, this allows voters to receive different rewards based upon their permissions.
# cumulative - Enables the cumulative voting section, this allows voters to receive rewards once they have reached a certain number of votes.
# broadcastqueue - Show broadcast message for queued votes.
# broadcastoffline - Show broadcast message for offline queued votes.
# broadcastrecent - Show broadcast message to recent voters (last 24 hours)
# votecommand - Enables the /vote command which will show the message contained in the votemessage section at the bottom of the config.
# rewardcommand - Enables the /rewards command which will show a list of all the cumulative voting rewards.
# joinmessage - Show the message contained in the joinmessage section at the bottom of this config when a player joins the server.
# voteremind - Message players who haven't voted in the last 24 hours. Shows the message contained in the remindmessage section at the bottom of this config.
# remindseconds - How often (in seconds) between each reminder message.
# ratelimit - Ignore votes received within this many seconds since the last vote for the same player on the same site. This should prevent duplicate votes.
# logfile - Log received votes to vote.log file.
# dbMode - Database mode. Use either mysql or sqlite.
# dbFile - Database filename for SQLite.
# dbHost - Database IP / Hostname for MySQL.
# dbPort - Database port for MySQL.
# dbUser - Database username for MySQL.
# dbPass - Database password for MySQL.
# dbName - Database name for MySQL.
# dbPrefix - Database table prefix.

settings:
 onlineonly: true
 luckyvote: false
 permvote: false
 cumulative: true
 broadcastqueue: true
 broadcastrecent: true
 broadcastoffline: false
 votecommand: true
 rewardcommand: false
 joinmessage: true
 voteremind: true
 remindseconds: 300
 ratelimit: 10
 logfile: false
 dbMode: 'sqlite'
 dbFile: 'GAL.db'
 dbHost: 'localhost'
 dbPort: 3306
 dbUser: 'root'
 dbPass: ''
 dbName: 'GAL'
 dbPrefix: ''

# services section (default is used if service doesn't exist)
# The example below would give 5 diamonds per vote.

services:
 default:
  broadcast: '{GREEN}{username} {GOLD}has voted @ {GREEN}{service} {GOLD}and received {GREEN}5 Diamonds!'
  playermessage: '{GREEN}Thanks for voting at {AQUA}{service}!'
  commands:
  - '/give {username} 264 5'
  - '/spawn {username}'
  - '/eco give {username} 1000'
 MC-Index:
  broadcast: '{GREEN}{username} {GOLD}has voted @ {GREEN}MC-Index.com {GOLD}and received {GREEN}10 Diamonds!'
  playermessage: '{GREEN}Thanks for voting at {AQUA}{service}!'
  commands:
  - '/give {username} 264 5'
  - '/spawn {username}'
  - '/eco give {username} 1000'  
 Czech-Craft:
  broadcast: '{GREEN}{username} {GOLD}has voted @ {GREEN}https://czech-craft.eu/vote?id=21272 {GOLD}and received {GREEN}10 Diamonds!'
  playermessage: '{GREEN}Thanks for voting at {AQUA}{service}!'
  commands:
  - '/give {username} 264 5'
  - '/spawn {username}'
  - '/eco give {username} 1000'

# luckyvotes section
# The example below would give a 1 in 10 chance of a voter receiving an extra $1000, and a 1 in 50 chance of an extra $1000 and 100XP.

luckyvotes:
 '10':
  broadcast: '{GREEN}{username} {GOLD}was lucky and received an {GREEN}extra $1000!'
  playermessage: '{GREEN}You were lucky and received an extra $1000!'
  commands:
  - '/eco give {username} 1000'
  - '/spawn'
  - '/eco give {user} 1000'
 '50':
  broadcast: '{GREEN}{username} {GOLD}was super lucky and received an {GREEN}extra 100 XP and $1000!'
  playermessage: '{GREEN}You were super lucky and received an {GREEN}extra 100 XP and $1000!'
  commands:
  - '/xp give {username} 100'
  - '/eco give {username} 1000'
  - '/spawn'
  - '/eco give {user} 1000'  

# permission reward section
# This example would give players with the permission node "gal.double" 10 Diamonds instead of their regular reward.

perms:
 double:
  broadcast: '{GREEN}{username} {GOLD}has voted @ {GREEN}{service} {GOLD}and received {GREEN}10 Diamonds!'
  playermessage: '{GREEN}Thanks for voting at {AQUA}{service}!'
  commands:
  - '/give {username} 264 10'
  - '/spawn'  

# cumulative reward section
# This example would give players 20 Diamonds once they have reached a total of 10 votes.

cumulative:
 '10':
  broadcast: '{GREEN}{username} {GOLD}has voted a total of {YELLOW}10 times {GOLD}and received {GREEN}20 Diamonds!'
  playermessage: '{GREEN}Thanks for voting {AQUA}10 times!'
  rewardmessage: '20x Diamond'
  commands:
  - '/give {username} 264 20'
  - '/spawn'  

# blocked - a list of worlds where rewards should be disabled, they will remain queued until the player is in an allowed world.

blocked:
- world_blocked

# Available formatting codes for messages:

# {service} {servicename} {SERVICE} = service name
# {username} {player} {name} = player username
# {votes} = current vote total
# & = Colour Symbol to enter manual colours / control codes
# {AQUA} {BLACK} {BLUE} {DARK_AQUA} {DARK_BLUE}
# {DARK_GRAY} {DARK_GREEN} {DARK_PURPLE} {DARK_RED} {GOLD}
# {GRAY} {GREEN} {LIGHT_PURPLE} {RED} {WHITE} {YELLOW} {BOLD}
# {ITALIC} {UNDERLINE} {STRIKETHROUGH} {STRIKE}
# {STRIKETHROUGH} {MAGIC} {RESET}

votemessage:
- '{GOLD}-----------------------------------------------------'
- 'Vote for us every day for in game rewards and extras'
- '&ehttps://czech-craft.eu/vote?id=21272'
- '{GOLD}-----------------------------------------------------'
- '{AQUA}You currently have {GREEN}{votes} Votes'

remindmessage:
- '{GOLD}-----------------------------------------------------'
- 'You have not voted recently, please vote to support the server'
- '{GOLD}-----------------------------------------------------'
- '{AQUA}You currently have {GREEN}{votes} Votes'

joinmessage:
- '{GOLD}-----------------------------------------------------'
- 'Vote for us every day for in game rewards and extras'
- '{GOLD}-----------------------------------------------------'
- '{AQUA}You currently have {GREEN}{votes} Votes'

# Additional formatting codes for below:

# {TOTAL} = vote total - used for /rewards
# {REWARD} = current rewardmessage as specified in the cumulative reward section - used for /rewards
# {POSITION} = current rank - used for /votetop
# {username} = player name - used for /votetop

rewardformat: '{GREEN}{TOTAL} Votes {GRAY}- {AQUA}{REWARD}'
votetopformat: '{POSITION}. {GREEN}{username} - {WHITE}{TOTAL}'
rewardheader:
- '{GOLD}---------------- {WHITE}[ {DARK_AQUA}Rewards{WHITE} ] {GOLD}----------------'
votetopheader:
- '{GOLD}---------------- {WHITE}[ {DARK_AQUA}Top Voters{WHITE} ] {GOLD}----------------'
rewardfooter:
- '{AQUA}You currently have {GREEN}{votes} Votes'
 

Whitehouse

ZombieApocalypse.eu
Administrator
Minecraft sekce
Zpráv
1 955
Bodů
1 173
Místo
Praha
Servery
mc.zombieapocalypse.eu
Dobrý večer, jakou máte verzi serveru? Pošlete prosím log po restartu a po pokusu o hlasování.
 

Stegon

Člen
Zpráv
6
Bodů
37
Servery
89.203.193.117:33345
Děkuji za rychlou reakci.

Verze serveru: 1.12.2

Vybírám z logu:

Kód:
...
[03:59:16] [Server thread/INFO]: [Votifier] Enabling Votifier v2.6.0-SNAPSHOT
[03:59:16] [Server thread/INFO]: [Votifier] Loaded token for website: default
[03:59:16] [Server thread/INFO]: [Votifier] Method none selected for vote forwarding: Votes will not be received from a forwarder.
[03:59:16] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Enabling Multiverse-Core v2.5-b719
[03:59:16] [Votifier NIO boss/INFO]: [Votifier] Votifier enabled on socket /89.203.193.117:33341.
...
[03:59:18] [Server thread/INFO]: [GAListener] GAListener v1.3.2 Enabled
...
[04:04:32] [Server thread/WARN]: [GAListener] Task #45 for GAListener v1.3.2 generated an exception
java.lang.NoSuchMethodError: org.bukkit.Server._INVALID_getOnlinePlayers()[Lorg/bukkit/entity/Player;
  at com.swifteh.GAL.GAL$6.run(GAL.java:409) ~[?:?]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:76) ~[server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:361) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:739) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_201]
  ...
Celý log:

Kód:
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]: java.lang.SecurityException: exec permission error: sh
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at com.hicoria.javaSandBox.Main$CustomSecurityManager.checkExec(Main.java:301)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1018)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:620)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:485)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.TerminalLineSettings.exec(TerminalLineSettings.java:196)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.TerminalLineSettings.exec(TerminalLineSettings.java:186)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.TerminalLineSettings.stty(TerminalLineSettings.java:181)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.TerminalLineSettings.get(TerminalLineSettings.java:74)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.internal.TerminalLineSettings.<init>(TerminalLineSettings.java:53)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.UnixTerminal.<init>(UnixTerminal.java:31)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at java.lang.Class.newInstance(Class.java:442)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.TerminalFactory.getFlavor(TerminalFactory.java:166)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.TerminalFactory.create(TerminalFactory.java:81)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.TerminalFactory.get(TerminalFactory.java:158)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.<init>(ConsoleReader.java:229)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.<init>(ConsoleReader.java:221)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.libs.jline.console.ConsoleReader.<init>(ConsoleReader.java:213)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.<init>(MinecraftServer.java:151)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.<init>(DedicatedServer.java:49)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.main(MinecraftServer.java:930)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at org.bukkit.craftbukkit.Main.main(Main.java:194)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at com.hicoria.javaSandBox.Main$1.run(Main.java:69)
[05:08:17] [Thread-0/INFO]: [STDERR]:   at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
[05:08:18] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.12.2
[05:08:18] [Server thread/INFO]: Loading properties
[05:08:18] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[05:08:18] [Server thread/INFO]: This server is running CraftBukkit version git-Spigot-eb3d921-2b93d83 (MC: 1.12.2) (Implementing API version 1.12.2-R0.1-SNAPSHOT)
[05:08:20] [Server thread/INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12
[05:08:20] [Server thread/INFO]: Using 4 threads for Netty based IO
[05:08:20] [Server thread/INFO]: Debug logging is disabled
[05:08:20] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[05:08:21] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on 89.203.193.117:33345
[05:08:21] [Server thread/INFO]: Using epoll channel type
[05:08:23] [Server thread/ERROR]: Ambiguous plugin name `FastAsyncWorldEdit' for files `plugins/FastAsyncWorldEdit-bukkit-19.07.25-58243b6-1278-22.3.1.jar' and `plugins/DummyFawe.jar' in `plugins'
[05:08:24] [Server thread/INFO]: Set PluginClassLoader as parallel capable
[05:08:31] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loading dynmap v3.0-beta-5-218
[05:08:31] [Server thread/INFO]: [dynmap] version=git-Spigot-eb3d921-2b93d83 (MC: 1.12.2)
[05:08:31] [Server thread/INFO]: [dynmap] Mod Support API available
[05:08:31] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Loading ClearLag v3.1.6
[05:08:31] [Server thread/INFO]: [PlugMan] Loading PlugMan v2.1.6
[05:08:31] [Server thread/INFO]: [SetSpawn] Loading SetSpawn v3.1
[05:08:31] [Server thread/INFO]: [MultiVIP] Loading MultiVIP v1.0
[05:08:31] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Loading MakeYourOwnCommands v3.0
[05:08:31] [Server thread/INFO]: [Votifier] Loading Votifier v2.6.0-SNAPSHOT
[05:08:31] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Loading Multiverse-Core v2.5-b719
[05:08:31] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Loading ProtocolLib v4.5.0
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [DeathMessagesPrime] Loading DeathMessagesPrime v1.14.13
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Loading SkinsRestorer v13.7.5
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [OldCombatMechanics] Loading OldCombatMechanics v1.7.4
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [FastAsyncWorldEdit] Loading FastAsyncWorldEdit v19.07.25-58243b6-1278-22.3.1
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Loading PermissionsEx v1.23.4
[05:08:32] [Server thread/WARN]: [PermissionsEx] This server is in offline mode. Unless this server is configured to integrate with a supported proxy (see http://dft.ba/-8ous), UUIDs *may not be stable*!
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [MOTD] Loading MOTD v2.3.6
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [GAListener] Loading GAListener v1.3.2
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [Vault] Loading Vault v1.7.2-b107
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [Actionbar] Loading Actionbar v1.3.2.6
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [MassiveCore] Loading MassiveCore v2.14.0
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Loading WorldEdit v6.1.7;dd00bb1
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [Essentials] Loading Essentials v2.17.2.0
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [MobArena] Loading MobArena v0.104
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Loading HolographicDisplays v2.4.1
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading WorldGuard v6.2.1;84bc322
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [Citizens] Loading Citizens v2.0.24-SNAPSHOT (build 1605)
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [AuctionHouse] Loading AuctionHouse v1.7.21
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [EssentialsXMPP] Loading EssentialsXMPP v2.17.2.0
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [Quests] Loading Quests v3.7.8-b16
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [Spawners] Loading Spawners v3.0.3
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [EssentialsProtect] Loading EssentialsProtect v2.17.2.0
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [EssentialsChat] Loading EssentialsChat v2.17.2.0
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [EssentialsGeoIP] Loading EssentialsGeoIP v2.17.2.0
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [EssentialsAntiBuild] Loading EssentialsAntiBuild v2.17.2.0
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [Shop] Loading Shop v2.1.0
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [SuperVanish] Loading SuperVanish v6.1.3
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Loading EssentialsSpawn v2.17.2.0
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [CratesPlus] Loading CratesPlus v4.5.2
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [AuthMe] Loading AuthMe v5.6.0-beta1-b2226
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [CitizensCMD] Loading CitizensCMD v2.4
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [FactionChat] Loading FactionChat v1.10.8
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [Sentinel] Loading Sentinel v1.9.5 (build 281)
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [Factions] Loading Factions v2.14.0
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [Dynmap-Factions] Loading Dynmap-Factions v0.90-39
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [TAB] Loading TAB v2.5.1
[05:08:32] [Server thread/INFO]: [CombatLogX] Loading CombatLogX v9.9.3.0
[05:08:33] [Server thread/INFO]: [RaidRoyal] Loading expansion 'Notifier v14.15'
[05:08:33] [Server thread/INFO]: [RaidRoyal] Loading expansion 'Cheat Prevention v14.17'
[05:08:33] [Server thread/INFO]: [RaidRoyal] Loaded 2 expansions
[05:08:33] [Server thread/INFO]: [ChatManager] Loading ChatManager v3.5.3
[05:08:33] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Enabling ProtocolLib v4.5.0
[05:08:33] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Started structure compiler thread.
[05:08:33] [Server thread/INFO]: [FastAsyncWorldEdit] Enabling FastAsyncWorldEdit v19.07.25-58243b6-1278-22.3.1
[05:08:35] [Server thread/INFO]: ====== USE PAPER ======
[05:08:35] [Server thread/INFO]: DOWNLOAD: https://ci.destroystokyo.com/job/PaperSpigot/
[05:08:35] [Server thread/INFO]: GUIDE: https://www.spigotmc.org/threads/21726/
[05:08:35] [Server thread/INFO]: - This is only a recommendation
[05:08:35] [Server thread/INFO]: ==============================
[05:08:35] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabling Vault v1.7.2-b107
[05:08:35] [Server thread/INFO]: [Vault] [Economy] Essentials Economy found: Waiting
[05:08:35] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] PermissionsEx found: Waiting
[05:08:36] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] SuperPermissions loaded as backup permission system.
[05:08:36] [Server thread/INFO]: [Vault] [Chat] PermissionsEx found: Waiting
[05:08:36] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabled Version 1.7.2-b107
[05:08:36] [Server thread/INFO]: [MassiveCore] Enabling MassiveCore v2.14.0
[05:08:36] [Server thread/INFO]: [MassiveCore 2.14.0] === ENABLE START ===
[05:08:36] [Server thread/INFO]: [MassiveCore 2.14.0] Loading Cachefile datas...
[05:08:36] [Server thread/INFO]: [MassiveCore 2.14.0] Loading Onlineplayer datas...
[05:08:36] [Server thread/INFO]: [MassiveCore 2.14.0] Loading Registry datas...
[05:08:36] [Server thread/INFO]: [MassiveCore 2.14.0] Saving Cachefile...
[05:08:36] [Server thread/INFO]: [MassiveCore 2.14.0] Setup of IdUtil took 119ms.
[05:08:37] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:08:39] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:08:41] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:08:41] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:08:42] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:08:42] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:08:43] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:08:43] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:08:44] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:08:45] [Server thread/INFO]: [MassiveCore 2.14.0] Integration Activated IntegrationLiabilityAreaEffectCloud
[05:08:45] [Server thread/INFO]: [MassiveCore 2.14.0] Integration Activated IntegrationVault
[05:08:47] [Server thread/INFO]: [MassiveCore 2.14.0] === ENABLE COMPLETE (Took 11594ms) ===
[05:08:47] [Server thread/WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
[05:08:47] [Server thread/WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.
[05:08:47] [Server thread/WARN]: While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
[05:08:47] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.
[05:08:47] [Server thread/INFO]: **** Beginning UUID conversion, this may take A LONG time ****
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[05:08:47] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world] --------
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[05:08:47] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[05:08:47] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[05:08:47] [Server thread/INFO]: View Distance: 4
[05:08:50] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_nether] --------
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[05:08:50] [Server thread/INFO]: View Distance: 4
[05:08:50] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [world_the_end] --------
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[05:08:50] [Server thread/INFO]: View Distance: 4
[05:08:50] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0 (Seed: 4600808305978105518)
[05:08:53] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[05:08:54] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 17%
[05:08:55] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 43%
[05:08:56] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 67%
[05:08:57] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 91%
[05:08:57] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 1 (Seed: 7851857961728453372)
[05:08:58] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 20%
[05:09:00] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 51%
[05:09:00] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 2 (Seed: 7851857961728453372)
[05:09:01] [Server thread/INFO]: [dynmap] Enabling dynmap v3.0-beta-5-218
[05:09:02] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.23.4
[05:09:02] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Initializing file backend
[05:09:02] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Permissions file successfully reloaded
[05:09:02] [Server thread/INFO]: [Vault][Permission] PermissionsEx hooked.
[05:09:02] [Server thread/INFO]: [Vault] [Vault][Chat] PermissionsEx_Chat hooked.
[05:09:02] [Server thread/INFO]: [dynmap] Using PermissionsEx 1.23.4 for access control
[05:09:04] [Server thread/INFO]: [dynmap] Mod Support processing completed
[05:09:05] [Thread-21/WARN]: [PermissionsEx] The updater could not find any files for the project id 31279
[05:09:06] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loaded 25 shaders.
[05:09:06] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loaded 82 perspectives.
[05:09:06] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loaded 14 lightings.
[05:09:06] [Server thread/INFO]: [dynmap] Web server started on address 89.203.193.117:33343
[05:09:06] [Server thread/INFO]: [dynmap] version 3.0-beta-5-218 is enabled - core version 3.0-beta-5-218
[05:09:06] [Server thread/INFO]: [dynmap] For support, visit https://forums.dynmap.us
[05:09:06] [Server thread/INFO]: [dynmap] To report or track bugs, visit https://github.com/webbukkit/dynmap/issues
[05:09:06] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loaded 3 maps of world 'world'.
[05:09:06] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loaded 2 maps of world 'world_nether'.
[05:09:06] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loaded 2 maps of world 'world_the_end'.
[05:09:06] [Server thread/INFO]: [dynmap] Enabled
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Enabling ClearLag v3.1.6
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Loading modules...
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Modules enabed, loading config values
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Modules have been loaded!
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Clearlag is now enabled!
[05:09:07] [Thread-30/INFO]: [ClearLag] Checking for updates compatible with your bukkit version [1.12]...
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [PlugMan] Enabling PlugMan v2.1.6
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [SetSpawn] Enabling SetSpawn v3.1
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [SetSpawn] Enabled!
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MultiVIP] Enabling MultiVIP v1.0
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Enabling MakeYourOwnCommands v3.0
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] (by JeterLP Version: 3.0) loading...
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Loading command /tptest
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Loading command /ts
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Loading command /web
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Loading command /dynmapa
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Loading command /email
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Loading command /vip
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Loading command /pravidla
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Loading command /info
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Loading command /codelat
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Loading command /items
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] (by JeterLP Version: 3.0) is now enabled.
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [Votifier] Enabling Votifier v2.6.0-SNAPSHOT
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [Votifier] Loaded token for website: default
[05:09:07] [Thread-30/INFO]: [ClearLag] No updates found!
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [Votifier] Method none selected for vote forwarding: Votes will not be received from a forwarder.
[05:09:07] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Enabling Multiverse-Core v2.5-b719
[05:09:07] [Votifier NIO boss/INFO]: [Votifier] Votifier enabled on socket /89.203.193.117:33341.
[05:09:08] [Thread-5/INFO]: MultiVIP successfully injected!
[05:09:09] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [flat] --------
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[05:09:09] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16 / Tiv true
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[05:09:09] [Server thread/INFO]: View Distance: 4
[05:09:09] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 3 (Seed: 3061029291768683417)
[05:09:11] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loaded 3 maps of world 'flat'.
[05:09:11] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] 4 - World(s) loaded.
[05:09:12] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Version 2.5-b719 (API v20) Enabled - By Rigby, fernferret, lithium3141 and main--
[05:09:12] [Server thread/INFO]: [DeathMessagesPrime] Enabling DeathMessagesPrime v1.14.13
[05:09:12] [Server thread/INFO]: [DeathMessagesPrime] Minecraft version is 1.12.2
[05:09:12] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Enabling SkinsRestorer v13.7.5
[05:09:12] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Detected Minecraft v1_12_R1, using UniversalSkinFactory.
[05:09:13] [Server thread/INFO]: [OldCombatMechanics] Enabling OldCombatMechanics v1.7.4
[05:09:13] [Server thread/INFO]: [OldCombatMechanics] OldCombatMechanics v1.7.4 has been enabled
[05:09:13] [Server thread/INFO]: [MOTD] Enabling MOTD v2.3.6
[05:09:13] [Server thread/INFO]: [GAListener] Enabling GAListener v1.3.2
[05:09:13] [Server thread/INFO]: [GAListener] GAListener v1.3.2 Enabled
[05:09:13] [Server thread/INFO]: [Actionbar] Enabling Actionbar v1.3.2.6
[05:09:13] [Server thread/INFO]: Actionbar> You have to install PlaceholderAPI to use some placeholders !
[05:09:13] [Server thread/INFO]: Actionbar> Actionbar v1.3.2.6 enabled!!
[05:09:13] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v6.1.7;dd00bb1
[05:09:13] [Server thread/INFO]: WEPIF: PermissionsEx detected! Using PermissionsEx for permissions.
[05:09:14] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Using com.sk89q.worldedit.bukkit.adapter.impl.Spigot_v1_12_R1 as the Bukkit adapter
[05:09:14] [Server thread/INFO]: [Essentials] Enabling Essentials v2.17.2.0
[05:09:14] [Server thread/INFO]: Attempting to convert old kits in config.yml to new kits.yml
[05:09:14] [Server thread/INFO]: No kits found to migrate.
[05:09:14] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using legacy item data provider as mob spawner provider.
[05:09:14] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using Reflection based provider as spawn egg provider.
[05:09:14] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using 1.9+ BasePotionData provider as potion meta provider.
[05:09:14] [Server thread/INFO]: Loaded 852 items from items.csv.
[05:09:14] [Server thread/INFO]: Using locale en_US
[05:09:14] [Server thread/INFO]: [Essentials] ServerListPingEvent: Spigot iterator API
[05:09:14] [Server thread/INFO]: [Essentials] Starting Metrics. Opt-out using the global bStats config.
[05:09:14] [Server thread/INFO]: [Vault] [Vault][Economy] Essentials Economy hooked.
[05:09:14] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using Vault based permissions (PermissionsEx)
[05:09:14] [Server thread/INFO]: [MobArena] Enabling MobArena v0.104
[05:09:14] [Server thread/INFO]: [MobArena] Vault found; economy rewards enabled.
[05:09:15] [Server thread/INFO]: [MobArena] Loaded arena 'mobarena'
[05:09:15] [Server thread/INFO]: [MobArena] Loaded 3 sign templates.
[05:09:15] [Server thread/INFO]: [MobArena] Loaded 3 arena signs.
[05:09:15] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Enabling HolographicDisplays v2.4.1
[05:09:15] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Enabled player relative placeholders with ProtocolLib.
[05:09:15] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Enabling WorldGuard v6.2.1;84bc322
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) TNT ignition is PERMITTED.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lighters are PERMITTED.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lava fire is blocked.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Fire spread is UNRESTRICTED.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world'
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) TNT ignition is PERMITTED.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Lighters are PERMITTED.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Lava fire is blocked.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Fire spread is UNRESTRICTED.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world_nether'
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) TNT ignition is PERMITTED.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Lighters are PERMITTED.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Lava fire is blocked.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Fire spread is UNRESTRICTED.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world_the_end'
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (flat) TNT ignition is PERMITTED.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (flat) Lighters are PERMITTED.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (flat) Lava fire is blocked.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (flat) Fire spread is UNRESTRICTED.
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'flat'
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading region data...
[05:09:16] [Server thread/INFO]: [Citizens] Enabling Citizens v2.0.24-SNAPSHOT (build 1605)
[05:09:18] [Server thread/INFO]: [AuctionHouse] Enabling AuctionHouse v1.7.21
[05:09:18] [Server thread/INFO]: [AuctionHouse] Using NMS version v1_12_R1
[05:09:18] [Server thread/INFO]: [EssentialsXMPP] Enabling EssentialsXMPP v2.17.2.0
[05:09:18] [Server thread/WARN]: config broken for xmpp
[05:09:18] [Server thread/INFO]: [Quests] Enabling Quests v3.7.8-b16
[05:09:18] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded language en-US. Translations via Crowdin
[05:09:18] [Server thread/INFO]: [Spawners] Enabling Spawners v3.0.3
[05:09:18] [Server thread/INFO]: [Spawners] Using Vault to handle permissions
[05:09:18] [Server thread/INFO]: [Spawners] Using 1.12+ custom packets to send chat messages
[05:09:18] [Server thread/INFO]: [Spawners] Unregistering essentials spawner fix
[05:09:19] [Server thread/INFO]: [EssentialsProtect] Enabling EssentialsProtect v2.17.2.0
[05:09:19] [Server thread/INFO]: [EssentialsProtect] Continuing to enable Protect.
[05:09:19] [Server thread/INFO]: [EssentialsChat] Enabling EssentialsChat v2.17.2.0
[05:09:19] [Server thread/INFO]: [EssentialsGeoIP] Enabling EssentialsGeoIP v2.17.2.0
[05:09:19] [Server thread/ERROR]: No license key found! Please visit https://essentialsx.cf/geoip for first time setup instructions.
[05:09:19] [Server thread/ERROR]: Failed to read GeoIP database!
java.io.FileNotFoundException: plugins/EssentialsGeoIP/GeoIP2-Country.mmdb (No such file or directory)
  at java.io.RandomAccessFile.open0(Native Method) ~[?:1.8.0_201]
  at java.io.RandomAccessFile.open(RandomAccessFile.java:316) ~[?:1.8.0_201]
  at java.io.RandomAccessFile.<init>(RandomAccessFile.java:243) ~[?:1.8.0_201]
  at com.maxmind.db.BufferHolder.<init>(BufferHolder.java:19) ~[EssentialsXGeoIP-2.17.2.0.jar:?]
  at com.maxmind.db.Reader.<init>(Reader.java:116) ~[EssentialsXGeoIP-2.17.2.0.jar:?]
  at com.maxmind.geoip2.DatabaseReader.<init>(DatabaseReader.java:66) ~[EssentialsXGeoIP-2.17.2.0.jar:?]
  at com.maxmind.geoip2.DatabaseReader.<init>(DatabaseReader.java:54) ~[EssentialsXGeoIP-2.17.2.0.jar:?]
  at com.maxmind.geoip2.DatabaseReader$Builder.build(DatabaseReader.java:160) ~[EssentialsXGeoIP-2.17.2.0.jar:?]
  at com.earth2me.essentials.geoip.EssentialsGeoIPPlayerListener.reloadConfig(EssentialsGeoIPPlayerListener.java:158) [EssentialsXGeoIP-2.17.2.0.jar:?]
  at com.earth2me.essentials.geoip.EssentialsGeoIPPlayerListener.<init>(EssentialsGeoIPPlayerListener.java:43) [EssentialsXGeoIP-2.17.2.0.jar:?]
  at com.earth2me.essentials.geoip.EssentialsGeoIP.onEnable(EssentialsGeoIP.java:31) [EssentialsXGeoIP-2.17.2.0.jar:?]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin.setEnabled(JavaPlugin.java:264) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader.enablePlugin(JavaPluginLoader.java:337) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.enablePlugin(SimplePluginManager.java:403) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugin(CraftServer.java:381) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.CraftServer.enablePlugins(CraftServer.java:330) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:422) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.l(MinecraftServer.java:383) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.a(MinecraftServer.java:338) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.init(DedicatedServer.java:272) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:545) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_201]
[05:09:19] [Server thread/INFO]: [EssentialsGeoIP] This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from http://www.maxmind.com/.
[05:09:19] [Server thread/INFO]: [EssentialsAntiBuild] Enabling EssentialsAntiBuild v2.17.2.0
[05:09:19] [Server thread/INFO]: [Shop] Enabling Shop v2.1.0
[05:09:20] [Server thread/INFO]: Failed to check for an update on Spigot.
[05:09:20] [Server thread/INFO]: Failed to check for an update on Spigot.
[05:09:20] [Server thread/INFO]: [Shop] PlaceholderAPI not found, alternative placeholders will be used.
[05:09:20] [Server thread/INFO]: [Shop] Successfully hooked into Citizens.
[05:09:20] [Server thread/INFO]: [SuperVanish] Enabling SuperVanish v6.1.3
[05:09:20] [Server thread/INFO]: [SuperVanish] Hooked into dynmap
[05:09:20] [Server thread/INFO]: [SuperVanish] Hooked into Essentials
[05:09:20] [Server thread/INFO]: [SuperVanish] Hooked into Citizens
[05:09:20] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Enabling EssentialsSpawn v2.17.2.0
[05:09:20] [Server thread/INFO]: [CratesPlus] Enabling CratesPlus v4.5.2
[05:09:21] [Server thread/INFO]: CratesPlus Version 4.5.2
[05:09:21] [Server thread/INFO]: HolographicDisplays was found, hooking in!
[05:09:21] [Server thread/INFO]: [AuthMe] Enabling AuthMe v5.6.0-beta1-b2226
[05:09:21] [Server thread/INFO]: [AuthMe] SQLite Setup finished
[05:09:21] [Server thread/INFO]: [AuthMe] Hooked into PermissionsEx!
[05:09:21] [Server thread/INFO]: [AuthMe] [LICENSE] This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available at https://www.maxmind.com
[05:09:21] [Server thread/INFO]: [AuthMe] Hooked successfully into Essentials
[05:09:21] [Server thread/INFO]: [AuthMe] Hooked successfully into Multiverse-Core
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [AuthMe] AuthMe 5.6.0-beta1 build n.2226 correctly enabled!
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [CitizensCMD] Enabling CitizensCMD v2.4
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [CitizensCMD] CitizensCMD 2.4 By Mateus Moreira @LichtHund
[05:09:22] [Server thread/ERROR]: [CitizensCMD] Plugin CitizensCMD v2.4 has failed to register events for class me.mattstudios.citizenscmd.listeners.NPCListener because net/citizensnpcs/api/event/NPCCloneEvent does not exist.
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [CitizensCMD] Using English messages!
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [CitizensCMD] Using Vault!
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [FactionChat] Enabling FactionChat v1.10.8
[05:09:22] [Server thread/INFO]: FactionChat: Version: 1.10.8 Enabling
[05:09:22] [Server thread/INFO]: AuthMeAPI for FactionChat is loaded
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [FactionChat] loading Factions API for factions version 2.14.0
[05:09:22] [Server thread/WARN]: [FactionChat]: This version of FactionChat might not support the latest factions, please update FactionChat; if there isn't one advailble nag james137137. Your version is: 2.14.0
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [FactionChat] using Factions API of: nz.co.lolnet.james137137.FactionChat.FactionsAPI.FactionsAPI_2_12_0
[05:09:22] [Server thread/INFO]: FactionChat: Version: 1.10.8 Enabled.
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [Sentinel] Enabling Sentinel v1.9.5 (build 281)
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [Sentinel] Sentinel loading...
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [Sentinel] Sentinel loaded!
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [Sentinel] Vault linked! Group targets will work.
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [Sentinel] Sentinel found Factions! Adding support for it!
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [Factions] Enabling Factions v2.14.0
[05:09:22] [Server thread/INFO]: [Factions 2.14.0] === ENABLE START ===
[05:09:22] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:09:22] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:09:23] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:09:23] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:09:23] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:09:23] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:09:23] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:09:23] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [Factions 2.14.0] Integration Activated IntegrationV18
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [Factions 2.14.0] Integration Activated IntegrationV19
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [Factions 2.14.0] Integration Activated IntegrationSpigot
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [Factions 2.14.0] Integration Activated IntegrationWorldGuard
[05:09:25] [Server thread/WARN]: Cannot access /bin: java.lang.SecurityException: read permission error: /bin
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [Factions 2.14.0] === ENABLE COMPLETE (Took 2767ms) ===
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [Dynmap-Factions] Enabling Dynmap-Factions v0.90-39
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [Dynmap-Factions] initializing
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [Dynmap-Factions] Dynmap does not have player-info-protected enabled - visibility-by-faction will have no effect
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [Dynmap-Factions] version 0.90-39 is activated
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [TAB] Enabling TAB v2.5.1
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [TAB] Enabled in 119ms
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [CombatLogX] Enabling CombatLogX v9.9.3.0
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [ChatManager] Enabling ChatManager v3.5.3
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [ChatManager] Hooked into: Essentials v2.17.2.0
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [ChatManager] Hooked into: Vault v1.7.2-b107
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [ChatManager] Hooked into: SuperVanish v6.1.3
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [ChatManager] Hooked into: Factions v2.14.0
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [ChatManager] ChatManager has a new update available! New version: 3.6.2
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [ChatManager] Download: https://www.spigotmc.org/resources/52245
[05:09:25] [Server thread/INFO]: [ChatManager] Starting Metrics.
[05:09:25] [Server thread/INFO]: =========================
[05:09:25] [Server thread/INFO]: Chat Manager
[05:09:25] [Server thread/INFO]: Version 3.5.3
[05:09:25] [Server thread/INFO]: Author: H1DD3NxN1NJA
[05:09:25] [Server thread/INFO]: =========================
[05:09:25] [Server thread/INFO]: Server permissions file permissions.yml is empty, ignoring it
[05:09:26] [Server thread/INFO]: Done (38.658s)! For help, type "help" or "?"
[05:09:26] [Server thread/INFO]: Starting GS4 status listener
[05:09:26] [Query Listener #1/INFO]: Query running on 89.203.193.117:33345
[05:09:27] [Server thread/INFO]: (FAWE) Plugin 'WorldGuard' found. Using it now.
[05:09:27] [Server thread/INFO]: (FAWE) Plugin 'Factions' found. Using it now.
[05:09:27] [Server thread/INFO]: (FAWE) Detected class org.bukkit.event.block.BlockExplodeEvent
[05:09:27] [Server thread/WARN]: [MassiveCore] Task #21 for MassiveCore v2.14.0 generated an exception
java.lang.SecurityException: read permission error: /home/smpicnic
  at com.hicoria.javaSandBox.Main$CustomSecurityManager.checkRead(Main.java:295) ~[sdb:?]
  at java.io.File.exists(File.java:814) ~[?:1.8.0_201]
  at com.massivecraft.massivecore.engine.EngineMassiveCoreSponsor.isEnabled(EngineMassiveCoreSponsor.java:125) ~[?:?]
  at com.massivecraft.massivecore.engine.EngineMassiveCoreSponsor.inform(EngineMassiveCoreSponsor.java:139) ~[?:?]
  at com.massivecraft.massivecore.engine.EngineMassiveCoreSponsor$1.run(EngineMassiveCoreSponsor.java:62) ~[?:?]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:76) ~[server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:361) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:739) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_201]
[05:09:27] [Craft Scheduler Thread - 7/INFO]: [GAListener] Connection established!
[05:09:27] [Craft Scheduler Thread - 7/INFO]: [GAListener] Loading queued votes
[05:09:27] [Craft Scheduler Thread - 7/INFO]: [GAListener] Loaded 3 queued votes
[05:09:27] [Craft Scheduler Thread - 5/WARN]: [GAListener] Plugin GAListener v1.3.2 generated an exception while executing task 43
java.lang.NoSuchMethodError: org.bukkit.Server._INVALID_getOnlinePlayers()[Lorg/bukkit/entity/Player;
  at com.swifteh.GAL.Metrics.postPlugin(Metrics.java:335) ~[?:?]
  at com.swifteh.GAL.Metrics.access$4(Metrics.java:328) ~[?:?]
  at com.swifteh.GAL.Metrics$1.run(Metrics.java:223) ~[?:?]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:76) ~[server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftAsyncTask.run(CraftAsyncTask.java:52) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [?:1.8.0_201]
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [?:1.8.0_201]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_201]
[05:09:27] [Server thread/INFO]: [AuctionHouse] Cleaned 0 listing
[05:09:27] [Craft Scheduler Thread - 4/INFO]: [SkinsRestorer] ----------------------------------------------
[05:09:27] [Craft Scheduler Thread - 4/INFO]: [SkinsRestorer]   +===============+
[05:09:27] [Craft Scheduler Thread - 4/INFO]: [SkinsRestorer]   | SkinsRestorer |
[05:09:27] [Craft Scheduler Thread - 4/INFO]: [SkinsRestorer]   +===============+
[05:09:27] [Craft Scheduler Thread - 4/INFO]: [SkinsRestorer] ----------------------------------------------
[05:09:27] [Craft Scheduler Thread - 4/INFO]: [SkinsRestorer]   Current version: 13.7.5
[05:09:27] [Craft Scheduler Thread - 4/INFO]: [SkinsRestorer]   This is the latest version!
[05:09:27] [Craft Scheduler Thread - 4/INFO]: [SkinsRestorer] ----------------------------------------------
[05:09:28] [Server thread/INFO]: [RaidRoyal] Enabling expansion 'Notifier v14.15'
[05:09:28] [Server thread/INFO]: [RaidRoyal]
[05:09:28] [Server thread/INFO]: [RaidRoyal] Enabling expansion 'Cheat Prevention v14.17'
[05:09:28] [Server thread/INFO]: [RaidRoyal]
[05:09:28] [Server thread/INFO]: [RaidRoyal] Successfully enabled 2 expansions
[05:09:28] [Server thread/INFO]: [RaidRoyal] CombatLogX is now enabled.
[05:09:30] [Server thread/INFO]: [Citizens] Loaded 176 NPCs.
[05:09:30] [Server thread/INFO]: [MobArena] MobArena v0.104.2 is now available!
[05:09:30] [Server thread/INFO]: [MobArena] Your version: v0.104
[05:09:30] [Craft Scheduler Thread - 11/INFO]: [RaidRoyal] Checking for updates using the Spigot API...
[05:09:30] [Craft Scheduler Thread - 5/INFO]: [Vault] Checking for Updates ...
[05:09:30] [Craft Scheduler Thread - 11/INFO]: [RaidRoyal] ==============================================
[05:09:30] [Craft Scheduler Thread - 11/INFO]: [RaidRoyal] CombatLogX Update Checker
[05:09:30] [Craft Scheduler Thread - 11/INFO]: [RaidRoyal]
[05:09:30] [Craft Scheduler Thread - 11/INFO]: [RaidRoyal] You are using the latest version!
[05:09:30] [Craft Scheduler Thread - 11/INFO]: [RaidRoyal] ==============================================
[05:09:30] [Craft Scheduler Thread - 5/INFO]: [Vault] No new version available
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] Iron Miner inside quests: Requirement for Quest Mob Hunter is not a valid Quest name!
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] Make sure you aren't using the config section identifier.
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] Iron Miner inside quests: Requirement for Quest Catch Fish is not a valid Quest name!
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] Make sure you aren't using the config section identifier.
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] npc-giver-id: for Quest Úkoly ve městě is not a valid NPC id!
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] npc-giver-id: for Quest Promluv si s Králem is not a valid NPC id!
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] Requirements for Quest Království RaidRoyal is missing fail-requirement-message:
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] Requirements for Quest Ukaž svou moc is missing fail-requirement-message:
[05:09:30] [Server thread/INFO]: [Quests] Loaded 44 Quest(s), 8 Event(s), 859 Phrase(s)
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] Unable to load custom objectives because quest for Hunter was null
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] Unable to load custom objectives because quest for CatchFish was null
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] Unable to load custom objectives because quest for custom34 was null
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] Unable to load custom objectives because quest for custom9 was null
[05:09:30] [Server thread/ERROR]: [Quests] Unable to load custom objectives because quest for custom3 was null
[05:09:31] [Server thread/ERROR]: [Quests] Unable to load custom objectives because quest for custom31 was null
[05:09:31] [Craft Scheduler Thread - 5/INFO]: Checking for updates via Spigot...
[05:09:31] [Craft Scheduler Thread - 5/INFO]: [CratesPlus] No update was found, you are running the latest version. Will check again later.
[05:09:32] [Server thread/WARN]: [GAListener] Task #42 for GAListener v1.3.2 generated an exception
java.lang.NoSuchMethodError: org.bukkit.Server._INVALID_getOnlinePlayers()[Lorg/bukkit/entity/Player;
  at com.swifteh.GAL.GAL$6.run(GAL.java:409) ~[?:?]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:76) ~[server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:361) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:739) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_201]
[05:09:33] [Server thread/WARN]: [Dynmap-Factions] Task #99 for Dynmap-Factions v0.90-39 generated an exception
java.lang.NullPointerException: null
  at java.lang.String.replace(String.java:2240) ~[?:1.8.0_201]
  at org.dynmap.factions.DynmapFactionsPlugin.formatInfoWindow(DynmapFactionsPlugin.java:207) ~[?:?]
  at org.dynmap.factions.DynmapFactionsPlugin.handleFactionOnWorld(DynmapFactionsPlugin.java:312) ~[?:?]
  at org.dynmap.factions.DynmapFactionsPlugin.updateFactions(DynmapFactionsPlugin.java:507) ~[?:?]
  at org.dynmap.factions.DynmapFactionsPlugin.access$000(DynmapFactionsPlugin.java:49) ~[?:?]
  at org.dynmap.factions.DynmapFactionsPlugin$FactionsUpdate.run(DynmapFactionsPlugin.java:133) ~[?:?]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:76) ~[server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:361) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:739) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_201]
[05:14:32] [Server thread/WARN]: [GAListener] Task #42 for GAListener v1.3.2 generated an exception
java.lang.NoSuchMethodError: org.bukkit.Server._INVALID_getOnlinePlayers()[Lorg/bukkit/entity/Player;
  at com.swifteh.GAL.GAL$6.run(GAL.java:409) ~[?:?]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftTask.run(CraftTask.java:76) ~[server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.scheduler.CraftScheduler.mainThreadHeartbeat(CraftScheduler.java:361) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:739) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:406) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:679) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:577) [server.jar:git-Spigot-eb3d921-2b93d83]
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_201]
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [Server] Hicoria: Vypinani serveru, Server shutdown.
[05:15:23] [Server thread/INFO]: Saving...
[05:15:23] [Server thread/INFO]: Saved the world
[05:15:23] [Server thread/INFO]: Stopping the server
[05:15:23] [Server thread/INFO]: Stopping server
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [ChatManager] Disabling ChatManager v3.5.3
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [CombatLogX] Disabling CombatLogX v9.9.3.0
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [TAB] Disabling TAB v2.5.1
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [TAB] Disabled in 1ms
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [Dynmap-Factions] Disabling Dynmap-Factions v0.90-39
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [Factions] Disabling Factions v2.14.0
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [Factions 2.14.0] Integration Deactivated IntegrationV18
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [Factions 2.14.0] Integration Deactivated IntegrationV19
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [Factions 2.14.0] Integration Deactivated IntegrationSpigot
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [Factions 2.14.0] Integration Deactivated IntegrationWorldGuard
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [Factions 2.14.0] Disabled
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [Sentinel] Disabling Sentinel v1.9.5 (build 281)
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [Sentinel] Sentinel unloading...
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [Sentinel] Sentinel unloaded!
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [FactionChat] Disabling FactionChat v1.10.8
[05:15:23] [Server thread/INFO]: FactionChat: disabled
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [CitizensCMD] Disabling CitizensCMD v2.4
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [AuthMe] Disabling AuthMe v5.6.0-beta1-b2226
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [AuthMe] Waiting for 0 tasks to finish
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [AuthMe] AuthMe 5.6.0-beta1-b2226 disabled!
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [CratesPlus] Disabling CratesPlus v4.5.2
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Disabling EssentialsSpawn v2.17.2.0
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [SuperVanish] Disabling SuperVanish v6.1.3
[05:15:23] [Server thread/INFO]: [Shop] Disabling Shop v2.1.0
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [EssentialsAntiBuild] Disabling EssentialsAntiBuild v2.17.2.0
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [EssentialsGeoIP] Disabling EssentialsGeoIP v2.17.2.0
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [EssentialsChat] Disabling EssentialsChat v2.17.2.0
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [EssentialsProtect] Disabling EssentialsProtect v2.17.2.0
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [Spawners] Disabling Spawners v3.0.3
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [Quests] Disabling Quests v3.7.8-b16
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [Quests] Saving Quester data.
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [EssentialsXMPP] Disabling EssentialsXMPP v2.17.2.0
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [AuctionHouse] Disabling AuctionHouse v1.7.21
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [Citizens] Disabling Citizens v2.0.24-SNAPSHOT (build 1605)
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Disabling WorldGuard v6.2.1;84bc322
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Shutting down executor and waiting for any pending tasks...
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [HolographicDisplays] Disabling HolographicDisplays v2.4.1
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [MobArena] Disabling MobArena v0.104
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [Essentials] Disabling Essentials v2.17.2.0
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [Vault] [Vault][Economy] Essentials Economy unhooked.
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Disabling WorldEdit v6.1.7;dd00bb1
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [MassiveCore] Disabling MassiveCore v2.14.0
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [MassiveCore 2.14.0] Integration Deactivated IntegrationLiabilityAreaEffectCloud
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [MassiveCore 2.14.0] Integration Deactivated IntegrationVault
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [MassiveCore 2.14.0] Disabled
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [Actionbar] Disabling Actionbar v1.3.2.6
[05:15:24] [Server thread/INFO]: Actionbar> Actionbar v1.3.2.6 disabled!!
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [Vault] Disabling Vault v1.7.2-b107
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [GAListener] Disabling GAListener v1.3.2
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [GAListener] GAListener v1.3.2 Disabled
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [MOTD] Disabling MOTD v2.3.6
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Disabling PermissionsEx v1.23.4
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [FastAsyncWorldEdit] Disabling FastAsyncWorldEdit v19.07.25-58243b6-1278-22.3.1
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [OldCombatMechanics] Disabling OldCombatMechanics v1.7.4
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [OldCombatMechanics] OldCombatMechanics v1.7.4 has been disabled
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [SkinsRestorer] Disabling SkinsRestorer v13.7.5
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [DeathMessagesPrime] Disabling DeathMessagesPrime v1.14.13
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [ProtocolLib] Disabling ProtocolLib v4.5.0
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Disabling Multiverse-Core v2.5-b719
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [Votifier] Disabling Votifier v2.6.0-SNAPSHOT
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [Votifier] Votifier disabled.
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] Disabling MakeYourOwnCommands v3.0
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [MakeYourOwnCommands] (by JeterLP Version: 3.0) is now disabled.
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [MultiVIP] Disabling MultiVIP v1.0
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [SetSpawn] Disabling SetSpawn v3.1
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [SetSpawn] Disabled!
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [PlugMan] Disabling PlugMan v2.1.6
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Disabling ClearLag v3.1.6
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [ClearLag] Clearlag is now disabled!
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [dynmap] Disabling dynmap v3.0-beta-5-218
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [dynmap] Unloaded 11 components.
[05:15:24] [Server thread/INFO]: [dynmap] Stopping map renderer...
[05:15:25] [Server thread/INFO]: [dynmap] Disabled
[05:15:25] [Server thread/INFO]: Saving players
[05:15:25] [Server thread/INFO]: Saving worlds
[05:15:25] [Server thread/INFO]: Saving chunks for level 'world'/overworld
[05:15:25] [Server thread/INFO]: Saving chunks for level 'world_nether'/the_nether
[05:15:25] [Server thread/INFO]: Saving chunks for level 'world_the_end'/the_end
[05:15:25] [Server thread/INFO]: Saving chunks for level 'flat'/overworld
Po zahlasování (/vote -> czech-craft -> odesláno) do konzole nehodí nic, ale hlas se přičte viz obrázek.
 

Pigmen36

Elita
Zpráv
136
Bodů
254
Místo
Napajedla
Servery
Nemám
Dobrý den,
Především bych vám doporučil odstranit tyto pluginy: Dynmap-Factions a GAListener.
A teď k vašemu dotazu nedoporučuji vám využívat plugin GAListener jedná se o velice zastaralý plugin a není dvakrát nejefektivnější... Jako mnohonásobně lepší alternativu bych vám mohl doporučit plugin SuperbVote. Jelikož využíváte Minecraft verze 1.12.2 a plugin podporu této verze ukončil stáhněte si prosím plugin ZDE! Je to poslední verze podporující Minecraft 1.8---1.12.2.
S přáním hezkého dne pigmen36
 

Stegon

Člen
Zpráv
6
Bodů
37
Servery
89.203.193.117:33345
Dobrý den,

mnohokrát děkuji za rady, vše funguje. Existuje nějaká náhrada za zmíněné Dynmap-Factions? Na Spigotu jen pro vyšší verze: ZDE, proto jsem používal nižší ZDE.

Ještě jednou děkuji,

Stegon
 

Pigmen36

Elita
Zpráv
136
Bodů
254
Místo
Napajedla
Servery
Nemám
Dobrý den,
Potřeboval bych vědět jakou verzi využíváte u těchto pluginů: Fraction,dynmap
S přáním hezkého dne pigmen36
 

Stegon

Člen
Zpráv
6
Bodů
37
Servery
89.203.193.117:33345
Dobrý den,

dynmapa: Dynmap-3.0-beta-5-Spigot

faction: 3. verze

Děkuji, Stegon
 

Pigmen36

Elita
Zpráv
136
Bodů
254
Místo
Napajedla
Servery
Nemám
Dobrý den,
plugin MassiveCore zřejmě nefunguje na verzi 1.12.2 tak jak by měl. Prosím odstraňte tento plugin nebo aktualizujte server. Pokud plánujete tento problém ignorovat vystavujete svůj server zbytečné zátěži kterou způsobuje plugin uvedený nahoře.

S přáním hezkého dne pigmen36
 
Top