TAB BUNGEECORD

Dejv1s

Technik / Developer
Zpráv
50
Bodů
107
Místo
Tajemství
Servery
mc.Atherix.eu
Dobrý den, mám problém, používám https://www.spigotmc.org/resources/tab-1-7-x-1-16-5.57806/ verzi 2.8.10 ovšem po restartu mně to nevytvoří složku. Nevíte kde je problém?

Kód:
6:08:50 [INFO] Enabled plugin cmd_find version git:cmd_find:1.12-SNAPSHOT:8d49424:1273 by SpigotMC
16:08:50 [INFO] [TAB] The plugin requires BungeeCord build #1330 and up to work. Get it at https://ci.md-5.net/job/BungeeCord/
16:08:50 [INFO] Enabled plugin TAB version 2.8.10 by NEZNAMY
16:08:50 [WARNING] [RandomHub] [Updater] API connection returned response code 404
16:08:50 [SEVERE] java.io.FileNotFoundException: https://api.inventivetalent.org/spigot/resource-simple/639
16:08:50 [SEVERE] at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(HttpURLConnection.java:1890)
16:08:50 [SEVERE] at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.access$200(HttpURLConnection.java:91)
16:08:50 [SEVERE] at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$9.run(HttpURLConnection.java:1484)
16:08:50 [SEVERE] at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection$9.run(HttpURLConnection.java:1482)
16:08:50 [SEVERE] at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
16:08:50 [SEVERE] at java.security.AccessController.doPrivilegedWithCombiner(AccessController.java:782)
16:08:50 [SEVERE] at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1481)
16:08:50 [SEVERE] at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getInputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:263)
16:08:50 [SEVERE] at org.inventivetalent.update.bungee.BungeeUpdater.run(BungeeUpdater.java:120)
16:08:50 [SEVERE] at net.md_5.bungee.scheduler.BungeeTask.run(BungeeTask.java:63)
16:08:50 [SEVERE] at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
16:08:50 [SEVERE] at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
16:08:50 [SEVERE] at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
16:08:51 [INFO] [ViaVersion] Loading 1.12 -> 1.13 mappings...
16:08:51 [INFO] [ViaVersion] Loading 1.13 -> 1.13.2 mappings...

16:08:51 [INFO] [ViaVersion] Loading 1.13.2 -> 1.14 mappings...
16:08:51 [INFO] [ViaVersion] Loading block connection mappings ...
16:08:51 [INFO] [ViaVersion] Loading 1.14 -> 1.15 mappings...
16:08:51 [INFO] [ViaVersion] Loading 1.15 -> 1.16 mappings...
16:08:51 [INFO] [ViaVersion] Loading 1.16 -> 1.16.2 mappings...
16:08:51 [INFO] [ViaVersion] ViaVersion detected server version: 1.8.x(47)
16:08:51 [INFO] Enabled plugin ViaVersion version 3.2.1 by _MylesC, creeper123123321, Gerrygames, KennyTV, Matsv
16:08:51 [INFO] Enabled plugin BungeeAuthMeBridge version 1.6.2 by CryLegend
16:08:51 [INFO] Enabled plugin cmd_server version git:cmd_server:1.12-SNAPSHOT:8d49424:1273 by SpigotMC

16:08:52 [INFO] [ViaVersion] Finished mapping loading, shutting down loader executor!

16:08:52 [INFO] [LiteBans] Using default database drivers (version:4).
16:08:52 [INFO] [LiteBans] Loading SQL driver: h2 (org.h2.Driver) version 1.4.197
16:08:52 [INFO] [LiteBans] Connecting to database...
16:08:52 [INFO] [LiteBans] Connected to [jdbc:h2:///home/user01/servers/BungeeCord/plugins/LiteBans/litebans] (229.2 ms).
16:08:52 [INFO] [LiteBans] Database connection fully initialized (238.2 ms).
16:08:52 [INFO] [LiteBans] v2.5.2 enabled. Startup took 1365 ms.
16:08:52 [INFO] Enabled plugin LiteBans version 2.5.2 by Ruan
16:08:52 [INFO] [BReport]
16:08:52 [INFO] [BReport] -----------------------------
16:08:52 [INFO] [BReport] BReport - Activated
16:08:52 [INFO] [BReport]
16:08:52 [INFO] [BReport] Update avaible
16:08:52 [INFO] [BReport] Download the new version from: https://www.spigotmc.org/resources/bungeecord-report-free-custom-messages-goto-system-storage-reports.50509/
16:08:52 [INFO] [BReport] -----------------------------
16:08:52 [INFO] [BReport]

16:08:53 [INFO] [BReport] [bReport] Connected with MySQL
16:08:53 [INFO] Enabled plugin BReport version 1.3.0 by iFedeFC
16:08:53 [INFO] Enabled plugin cmd_alert version git:cmd_alert:1.12-SNAPSHOT:8d49424:1273 by SpigotMC
16:08:53 [INFO] Enabled plugin BungeeMOTD version 0.0.5 by olget
 
Top