Pravidla

Nová pravidla platí pro celé fórum od 3. 3. 2016, veškeré nové, ale i stávající příspěvky se jimi budou nadále řídit. Věnujte tedy chvíli času na pročtení, protože neznalost pravidel se neomlouvá!

GLOBÁLNÍ PRAVIDLA

1. Etiketa

Etiketa, aneb zásady slušného chování, je požadována chcete-li si nechat pomoct. Všichni na fóru jsou jen lidmi a nikdo z nich nedokáže zázraky. V případě, že se jedna ze stran nechová slušně, tak ji můžete pokárat nebo nahlásit (v případě personálu), ale nesnižujte se na její úroveň! V případě neslušného chování z Vaší strany neočekávejte vyřešení vašeho problému. Dále je zákaz psát příspěvky postrádající smysl (to se týká i sekce offtopic), nebo příspěvky, které se nehodí do tématiky sekce (netýká se sekce offtopic). Trolling je zakázán.

2. Autorská práva

Veškerý obsah fóra, včetně vzhledu, spadá pod autorská práva. Nikdo nemá právo porušovat tato autorská práva. To stejné platí i v případě porušování jiných autorských práv, např. šíření nelegálního software (viz bod 7), nebo modifikaci software, jehož autor modifikace nepovoluje (tj. např. dekompilace a následné úpravy pluginů).

3. Zákony ČR

Hicoria.com a její fórum spadá pod zákony České republiky nehledě na to, odkud se připojíte. Co to znamená pro běžné uživatele? Veškeré jednání a vyjadřování je hodnoceno podle zákonů ČR. Pro neznalé do této kategorie spadá například zákaz urážení, či napadání druhých osob, projevy rasové nenávisti, či diskriminace. Také zákaz šíření nelegálního obsahu třetích stran a zveřejňování nevhodného nejen obrazového materiálu.

4. Účty

V případě přísného porušení pravidel nebude váš účet smazán, stejně tak všechny vaše příspěvky. Pokud obdržíte oprávněný ban, tak nemáte nárok žádat o smazání příspěvku, za který vám byla dána odměna. V případě, že dostanete ban neprávem, tak se můžete obrátit na vedoucího fóra.

5. Gramatika a formátování

Pokud píšete jakýkoliv komentář, dotaz aj. mějte na paměti že je to vaše vizitka. Dodržujte pravopis a gramatiku. Pokud budete používat speciální formátování (BB-kódy), tak je používejte jen tam, kde jsou opravdu potřeba a nedělejte z příspěvků omalovánky. Jinak se může stát, že váš příspěvek bude smazán bez odpovědi.

6. Reklama a spam

Inzerujte své servery, či projekty pouze v místech tomu určené! V opačném případě se nedivte, že budete zabanováni z důvodu reklamy. Pokud vám neodpovíme v brzké době, tak nás nespamujte, máme spoustu práce, jen se slušně připomeňte. Inzerovat může pouze služby firmy Hicoria Hosting s.r.o. Nesmíte zmiňovat jiné hostingy ani posílat odkazy, které na ně směřují!

7. Nelegální software

V případě, že dojde k tomu, že někdo žádá o pomoc se softwarem, který je placený, ale on ho získal ze stránek, kde jsou nelegálně šířeny zdarma, nebude tomuto člověku poskytnuta podpora. V případě opakování může dojít i k potrestání. Je rovnež zakázáno tyto stránky propagovat jakýmkoliv způsobem či jakkoliv nabízet placený software zdarma, toto platí i pro soutěže.

8. Řešení problémů mimo fórum

V případě, že potřebuje uživatel s něčím poradit a zažádá o pomoc na fóru, musí být problém dořešen zde na fóru nebo musí být dodáno řešení, popřípadě lze tolerovat pomoc od moderátorů na TS3. V případě, že někdo napíše zprávu typu "Máš skype? vyřešíme to tam" a autor příspěvku na to přistoupí, může být takto problém vyřešen, ale do topicu musí být dodáno řešení, pokud se problém vyřešil. V případě nedodání bude topic smazán, pokud se to bude opakovat, lze přistupit i na nějaká opatření. Toto neplatí v sekcích žádosti o výpomoc, recenze, ofttopic a dále pak například v případě, že uživatel chce, nebo je nutné naprogramovat plugin či jiný software na přání. Toto pravidlo se týká i řešení v soukromých zprávách.

9. Nábory

Neptejte se nás, zda je nábor. Pokud je nábor otevřený, uvidíte sekci "nábor". Pokud tato sekce není viditelná, znamená to, že aktuálně nikoho do teamu nepotřebujeme.

10. Odkazování na skripty mimo fórum

Pokud se v sekci virtuálních a dedikovaných serverů objeví nějaký skript, musí být napsán výhradně v CODE tagu zde na fóru. Je zakázáno odkazovat na skripty uložené na jiných webech (neplatí pro wiki.hicoria.com).

11. Premium pluginy

V případě, že potřebuje uživatel pomoc s premium pluginem, musí nejprve dokázat, že má tento plugin opravdu koupený. K prokázání může sloužit např. screen ze spigotu, který jasně ukazuje vlastnictví pluginu. Pokud uživatel toto odmítne poslat, bude topic zamčen a nebude poskytnuta podpora. Uživatelé mají zakázáno radit, dokud uživatel nepošle důkaz.

12. Inzerce serverů

V případě, že píšete inzerci svého serveru do sekce "Servery pro Minecraft" a například hledáte posily do teamu, uvádějte nějaké kontakty na sebe, nebo napište, ať se zájemci ozvou do soukromé zprávy. Odpovědi do topiců v této sekci nejsou možné.

13. Referal linky

Po celém fóru je ZAKÁZÁNO z jakéhokoliv důvodu zasílat odkazy, které slouží k zisku, a to nejen ve formě peněz, takzvané referral linky. Typickým příkladem je např. adf.ly, acmetoys.refr.cc, queuecosm.bid, a další. Pozor, toto se vztahuje i například na odkazy, které umožní přes určitou platformu (steam, uplay, origin..) získat zdarma hry.

14. Identifikace

V některých sekcích se setkáte s polem „Server“. Do tohoto pole musíte uvést IP Vašeho serveru k prokázání vlastnictví serveru u nás. Požádat o pomoc může pouze majitel serveru, ke kterému se pomoc vztahuje. Pokud o pomoc požádá někdo jiný než majitel serveru (např. technik), musí majitel napsat do topicu, že souhlasí s poskytnutím pomoci jeho serveru. V případě, že IP neuvedete, nebo uvedete nesmysl, nebude Vám poskytnuta podpora. Podporu obdrží pouze servery hostované na hostingu Hicoria Hosting s.r.o.

15. Práva členů teamu

Členové teamu si mohou kdykoliv vyžádat jakoukoliv informaci s výjimkou osobních či přihlašovacích údajů. Toho je obvykle využíváno například ve chvíli, kdy někdo z teamu pochybuje o vlastnictví pluginu či serveru. Po vyžádání je uživatel povinen vyžádaný materiál dodat.

PSANÍ TOPICŮ

Správný topic by měl mít nějaký řád a nějak vypadat. Tady je malá nápověda pokud tápete nad tím, jak by měl vypadat.

» Hlavička - to co napíšete do předmětu, jasně výstižné, tak aby každý věděl o co jde

» Úvod - stručné obeznámení s vaším problémem/tématikou

» Popis problému/tématiky - podrobněji popsaný váš problém, tak aby obě strany věděli oč kráčí

» Dodatečné soubory - veškeré soubory, configy, texty aj., kterých se problém týká

» Závěr - například dodat co za řešení jste již zkoušeli

Pár dodatků:

- Ujistěte se, že již někdo před vámi stejný problém neřešil

- V příspěvcích zbytečně neodbočuje od tématu

- Ani podpora není dokonalá, tak se neuchylujte k neslušnému chování

- Neznalost pravidel neomlouvá, pokud budete upozorněni na jejich překročení, tak to neberte na lehkou

váhu

OSTATNÍ

V případě nálezu nějakých urážlivých čí nevhodných příspěvků je můžete nahlásit a moderátoři přezkoumají zda nahlášení bylo oprávněné či ne. V případě, že nahlášení budete zneužívat k řešení vlastních problémů či msty, tak očekávejte že trest za zneužívání tlačítka "Nahlásit moderátorovi".

Top